Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 109. ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння виконувати ділення десяткових дробів; сформувати вміння обчислювати значення виразів, розв'язувати рівняння, які передбачають ділення на десятковий дріб;

• розвивальна: сприяти вдосконаленню обчислювальних навичок;

• виховна: виховувати наполегливість у досягненні мети;

Тип уроку: удосконалення вмінь і навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Математичний диктант

1) Щоб поділити десятковий дріб на 10 [на 100], треба...

2) Щоб поділити десятковий дріб на 0,001 [на 0,1], треба...

3) Щоб поділити десятковий дріб 8,2 на 100 [на 10], треба кому перенести... Дістанемо число...

4) Щоб десятковий дріб 3,07 поділити на 0,1 [на 0,01], треба... Дістанемо число...

5) Запишіть рівністю: під час ділення числа 8,376 на число х дістали число 83,76 [837,6]. Отже, х = ...

6) Часткою від ділення числа 7,08 [12,5] на 0,01 є число...

7) Часткою від ділення числа 471 на х є число 47100 [4,71]. Отже, х = ...

8) Щоб знайти число за його десятковим дробом, треба...

9) Число, 0,6 [0,9] якого становить 72, дорівнює...

III. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником (§ 32)

Письмово: № 1378, 1388, 1390, 1392, 1393, 1395.

2. Додаткові завдання

1) 3а формулою у = х : 3 обчисліть значення у, якщо х дорівнює 0,81; 1,02; 3,12; 14,001.

2) У скільки разів:

а) сума чисел 8,46 і 4,84 більша за число 7;

б) різниця чисел 30,73 і 19,03 більша за число 9?

3) Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 18,6 см. Чому дорівнює його сторона?

4) Периметр квадрата дорівнює 25 см. Знайдіть площу цього квадрата.

5) 3а формулою М = a : (b - c) знайдіть значення М, якщо:

а) а = 2,3712, b = 1,45, с = 0,31;

б) а = 0,273, b = 4,38, с = 4,12.

6) Порівняйте значення виразів (131,4 - 80,8) : 2,3 - 21,84 і 8,16 : (1,32 + 3,48) - 1,345.

7) Знайдіть значення виразу, попередньо перетворивши звичайні дроби на десяткові:

8) Порівняйте значення виразів:

а) 9,85 : 0,5 і 9,85 ∙ 2; б) 7,078 : 0,2 і 7,087 ∙ 5; в) 0,0165 : 0,25 і 0,0165 ∙ 4; г) 3,175 : 0,05 і 3,175 ∙ 20.

9) Збільшиться чи зменшиться число, якщо його поділити на 36; 4,8; 1,2; 0,9; 0,2?

10) Заповніть пропуски в ланцюжку обчислень:

11) При якому значенні змінної с значення виразу:

а) (с - 1,87) ∙ 5 дорівнює числу, 0,25 якого становить 3,025;

б) 1,4 ∙ (с + 0,341) дорівнює числу, 0,2 якого становить 0,812?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Обчисліть: 0,308 : 0,14 + 1,08.

1. Обчисліть: (3,2 + 4,75) : 1,5.

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

1,3

ІД

3,28

2,28

   

5,03

5,3

5,29

5,31

 

2. Знайдіть корінь рівняння (x - 2,4) ∙ 3,5 = 10,5.

2. Знайдіть корінь рівняння 2,9(x - 3,4) = 14,5.

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

0,6

5,4

2,7

4,2

   

8,4

3,9

1,6

7,5

 

Відповіді

Варіант 1

1-В, 2-Б

Варіант 2

1-Б, 2-А

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 32, № 1379,1391, 1394, 1396.

На повторення: № 1417.

2. Додаткове завдання. Відомо, що а > b, b ≠ 0. Які з наведених тверджень правильні:

а) а : b = 1; б) а : b > 1; в) а : b < 1; г) b : а > 1; д) b : а < 1?





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити