Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 110. ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння виконувати ділення десяткових дробів; сформувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають ділення десяткових дробів; перевірити рівень засвоєння знань з теми «Ділення десяткових дробів» шляхом проведення самостійної роботи;

• розвивальна: формувати культуру обчислень; розвивати творчі здібності;

• виховна: виховувати творчу активність, відповідальність, віру у власні сили;

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

1) Яке з чисел є коренем рівняння 2,5х = 0,8?

А) 3,125; Б) 3,2; В) 0,32; Г) 31,25.

2) Яке з чисел є значенням виразу 4,812 : 0,24?

А) 2,05; Б) 20,5; В) 200,5; Г) 20,05.

3) Яка з наведених часток найменша?

А) 24 : 3,2; Б) 18,5 : 2,5; В) 1,2 : 0,16; Г) 26,6 : 3,5.

Варіант 2

1) Яке з чисел є коренем рівняння 1,75 : х = 1,25?

А) 1,4; Б) 0,3; В) 1,04; Г) 0,9.

2) Яке з чисел є значенням виразу 0,6868 : 0,34?

А) 20,2; Б) 2,02; В) 2,2; Г) 20,02.

3) Яка з наведених часток найменша?

А) 34,2 : 7,5; Б) 1,638 : 0,36; В) 6,554 : 1,45; Г) 56,75 : 12,5.

Відповіді

Варіант 1

1-В, 2-Г, 3-Б

Варіант 2

1-А, 2-Б, 3-В

III. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 32)

Письмово: № 1397, 1399, 1401, 1403.

2. Додаткові завдання

1) Автівка подолала 270 км. Перші 96 км вона проїхала за 1,5 год, а решту їхала зі швидкістю 72 км/год. За який час автівка подолала всю відстань?

2) 3 одного селища до другого виїхали одночасно двоє велосипедистів зі швидкостями 15 км/год і 24 км/год. Через 2,5 год один велосипедист прибув до другого селища. Скільки кілометрів ще треба проїхати другому велосипедисту, щоб дістатися цього селища?

3) Довжина однієї сторони прямокутника дорівнює b, його площа — S. Обчисліть довжину другої сторони прямокутника, якщо:

а) b = 2,4 дм; S = 15,6 дм2; б) b = 2,5 м, S = 17 м2; в) b = 4 мм, S = 26,4 см2.

4) Під час посіву гречки на 0,24 га витратили 0,03 т насіння. Чи вистачить 1 т насіння, щоб засіяти площу у 7,5 га? у 8,5 га?

5) Об’єм одного олов’яного солдатика 4,5 см3, а другого — 3,2 см3. Знайдіть масу більшого солдатика, якщо маса меншого дорівнює 23,36 г.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

1) Виконайте ділення:

а) 57,9275 : 4,7; б) 0,37485 : 0,35; в) 6 : 0,15.

2) Виконайте дії: 0,57 : 0,19 + 0,48 : 0,16 + 7,5 + 0,15 + 0,072 : 0,8.

3) Як зміниться число, якщо його поділити: а) на 0,5; б) на 0,01? Наведіть приклади.

4) Маса 0,3 см3 алюмінію дорівнює 0,81 г. Знайдіть масу 1 см3 алюмінію.

Варіант 2

1) Виконайте ділення:

а) 72,5136 : 1,6; б) 0,4572 : 0,12; в) 3 : 0,15.

2) Виконайте дії: 0,64 : 0,16 + 0,28 : 14 + 5,7 : 0,19 + 0,042 : 0,6.

3) Як зміниться число, якщо його поділити: а) на 0,02; б) на 0,1? Наведіть приклади.

4) Маса 0,6 см3 цинку дорівнює 4,26 г. Знайдіть масу 1 см3 цинку.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 32, № 1398, 1400, 1402,1404.

На повторення: № 1418.

2. Додаткове завдання. При якому значенні а коренем рівняння (x : а) ∙ 3,6 = 3,888 є число 0,0108?

Відповідь. При а = 0,01.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити