Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 111. ОКРУГЛЕННЯ ЧИСЕЛ

Цілі:

• навчальна: сформувати поняття округлення чисел; домогтися засвоєння правила округлення десяткових дробів; сформувати вміння виконувати округлення чисел до будь-якого розряду;

• розвивальна: формувати вміння аналізувати інформацію;    

• виховна: виховувати наполегливість у досягненні мети, працелюбність;

Тип уроку: засвоєння нових знань умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому (або запропоновані для самостійної роботи на попередньому уроці)

____________________________________________

____________________________________________

Індивідуальні завдання

1) 3начення якого з виразів 86,1 : (12,5 - 2,25) чи 86,1 : 12,5 - 2,25 більше і на скільки?

2) 3начення якого з виразів 12,7 - 4,5 : 2,5 чи (12,7 - 4,5) : 2,5 менше і на скільки?

3) Знайдіть суму коренів рівняння 8,3х + 2,7х = 0,7194 і 10х - 2,5x = 0,267.

4) У скільки разів частка 105,3535 : 3,5 більша за частку 1,053535 : 0,35?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Яка цифра стоїть у розряді тисячних у запису числа:

1) 0,1597; 2) 132,5769; 3) 1,32?

2. Серед наведених укажіть числа, у розряді сотих яких стоїть цифра 0:

1) 0,01; 2) 3,108; 3) 10,001; 4) 3,1504; 5) 1,5.

3. У яких з наведених чисел перша цифра, що стоїть після розряду сотих, більша за 4:

1) 35,154; 2) 0,015; 3) 9,351; 4) 75,149; 5) 19,99?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади наближених значень величин:

____________________________________________

____________________________________________

2. Правило округлення чисел.

3. Приклади округлення десяткових дробів і натуральних чисел:

____________________________________________

____________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 33)

Усно: № 1419, 1420, 1421, 1422, 1423.

Письмово: № 1425, 1426, 1428, 1430, 1432, 1435.

2. Додаткове завдання

Розгляньте таблицю. Округліть кожну з поданих площ до одиниць.

Пустеля

Місце знаходження

Площа (у мільйонах кв. км)

Калахарі

Африка

0,52

Гобі

Азія

1,036

Аравійська

Азія

1,3

Австралійська

Австралія

3,8

Сахара

Африка

9,1

Порівняйте дані про: 1) Аравійську пустелю і пустелю Гобі; 2) пустелі Калахарі і Сахара. Що вони мають спільного і що відмінного?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. До якого розряду виконане округлення: 13,578 = 13,58?

1. До якого розряду виконане округлення: 17,364 = 17,4?

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

Одиниць

Десятих

Сотих

Тисячних

Одиниць

Десятих

Сотих

Тисячних

2. Округліть число 7,648 до десятих.

2. Округліть число 3,873 до сотих.

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

7,7

7,6

7,65

8

3,87

3,9

3,88

4

                           

Відповіді

Варіант 1

1-В, 2-Б

Варіант 2

1-Б, 2-А

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 33, № 1424, 1427, 1429, 1431, 1433.

На повторення: № 1451.

2. Додаткове завдання. Виконайте дії 2075,5 + 456,01 ∙ 531,91 - 185059,801 : 487,35, попередньо округливши всі числа до одиниць.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити