Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 67. ПРАВИЛЬНІ І НЕПРАВИЛЬНІ ДРОБИ

Цілі:

• навчальна: сформувати поняття правильного та неправильного дробу; сформувати вміння порівнювати правильний і неправильний дріб з одиницею, розв'язувати задачі, які передбачають використання поняття правильного і неправильного дробів;     

• розливальна: формувати вміння аналізувати, робити висновки;

• виховна: виховувати спостережливість, уважність;

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою

Варіант 1

1) Побудуйте прямокутник, довжина якого дорівнює 9 см, а ширина — 3 см. Зафарбуйте 2/3 цього прямокутника.

2) Молоко з глечика розділили порівну між Мишком, Іванком і Миколкою. Яку частину молока одержав кожен з хлопчиків? Запишіть відповідь звичайним дробом.

Варіант 2

1) Побудуйте прямокутник, ширина якого дорівнює 4 см, а довжина — 8 см. Зафарбуйте 3/4 цього прямокутника.

2) Сік із пакета розділили порівну між Тетянкою, Маринкою, Іринкою і Оленкою. Яку частину соку одержала кожна з дівчаток? Запишіть відповідь звичайним дробом.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Прочитайте дроби  Укажіть чисельник і знаменник кожного з дробів.

2. Серед дробів  виберіть ті, у яких:

1) чисельник менший від знаменника;

2) чисельник більший за знаменник або дорівнює йому.

3. Зібрали 10/10 усього врожаю пшениці. Що це означає?

4. Довжина відрізка дорівнює 7/5 метра. Виразіть довжину відрізка в метрах і сантиметрах.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення правильного дробу.

2. Означення неправильного дробу.

3. Порівняння правильного дробу з одиницею.

4. Порівняння неправильного дробу з одиницею у випадку, якщо:

• чисельник і знаменник неправильного дробу рівні між собою;

• чисельник неправильного дробу більший за знаменник.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 23)

Усно: № 863, 864, 865, 867, 868.

Письмово: № 878, 879, 881, 884.

2. Додаткові завдання

1) Назвіть три правильні дроби, чисельник яких більший за 100.

2) Назвіть три неправильні дроби, знаменник яких більший за 200.

3) Кожен з дробів  запишіть у відповідну комірку таблиці.

Дроби, що менші від 1

Дроби, що більші за 1

Дроби, що дорівнюють 1

     

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Фронтальне опитування

1) Який дріб називають правильним? Наведіть приклади.

2) Який дріб називають неправильним? Наведіть приклади.

3) У яких випадках дріб: а) менший від одиниці; б) більший за одиницю; в) дорівнює одиниці? Наведіть приклади.

4) Який з дробів більший — правильний чи неправильний?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 23, № 880, 882, 885.

На повторення: № 913 (1).

2. Додаткове завдання. При яких натуральних значеннях х дроби x/10 i 6/x правильні, а дріб 8/x - неправильний?

Відповідь. При 7 і 8.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити