Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 112. ОКРУГЛЕННЯ ЧИСЕЛ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння виконувати округлення чисел; сформувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають округлення чисел;

• розвивальна. розвивати мислення, увагу; формувати вміння логічно мислити;

• виховна: показати застосування знань з математики для розв'язування практичних задач;

Тип уроку: удосконалення знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Математичний диктант

1) У числі 275,3489 [394,8536] першою цифрою, що стоїть після цифри сотих, є цифра... Якщо округлити число до сотих, дістанемо число...

2) Округліть до одиниць дріб 6,26 [4,73].

3) Округліть до десятих дріб 3,51 [7,98].

4) Окрутліть до десятих дріб 27,62 [15,37].

5) Округліть до десятих дріб 1,95 [2,15].

6) Округліть до сотих дріб 2,876 [4,363].

7) Округліть до сотих дріб 3,952 [1,945].

8) Округліть до тисячних дріб 0,32549 [0,78664].

9) Під час округлення числа х до сотих цифра, що стояла в розряді сотих, не змінилася [збільшилася на одиницю], тому цифрою, яка стояла в розряді тисячних, могла бути одна з цифр...

III. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 33)

Письмово: № 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446*.

2. Додаткові завдання

1) Визначте, чи вистачить трьох шматків сітки, щоб побудувати паркан довжиною 100 м, якщо довжини шматків дорівнюють: 37,12 м, 33,05 м, 30,3 м.

2) Зірочка означає першу з відкинутих цифр під час округлення. Запишіть замість зірочки одну з цифр, щоб округлення було виконане правильно:

а) 3,57* = 3,57; б) 4,02* = 4,03; в) 11,0* = 11; г) 13,* = 14; д) 100,001* = 100,002; е) 6,70* = 6,7.

3) Порівняйте число 13,1847 і це саме число, округлене:

а) до тисячних; б) до сотих; в) до десятих; г) до одиниць; д) до десятків.

4) Сторони прямокутника дорівнюють 8,9 см і 6,39 см. Знайдіть площу прямокутника, попередньо округливши довжини його сторін до одиниць.

5) Сторони трикутника дорівнюють 99,9 см, 104,19 см і 109,09 см. Знайдіть периметр трикутника, попередньо округливши довжини його сторін до одиниць. Виразіть периметр трикутника в метрах.

6) Запишіть звичайні дроби  у вигляді десяткових дробів. Округліть одержані десяткові дроби до десятих.

7) Відомо, що старовинні міри довжини дорівнюють: 1 миля ≈ 7,4676 км, 1 верста ≈ 1,0668 км, 1 сажень ≈ 2,1336 м, 1 аршин ≈ 7,112 см. Округліть вираження старовинних мір довжини через сучасні:

а) до сотих; б) до десятих; в) до одиниць.

8) Відомо, що старовинні міри маси дорівнюють: 1 пуд ≈ 16,3805 кг, 1 фунт ≈ 409,512 г, 1 золотник ≈ 4,26575 г. Округліть вираження старовинних мір маси через сучасні:

а) до сотих; б) до десятих; в) до одиниць.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання усних вправ

1) Прочитайте наближені рівності і вкажіть, до якого розряду округлені числа:

а) 14,357 = 14,36; б) 14,357 = 14; в) 14,357 = 14,4; г) 9,5601 = 9,560; д) 9,5601 = 9,6; е) 9,5601 = 10.

2) Округліть:

а) до одиниць: 11,67; 27,5; 4,19; 200,451; 0,21; 0,789; 1,1; 9,7;

б) до десятих: 2,07; 3,58; 9,12; 10,09; 0,15; 13,22; 2,88; 0,94; 12,02; 5,971; 0,592; 7,0396;

в) до сотих: 0,678; 0,5073; 1,423; 13,537; 89,012; 3,086; 7,0921; 0,3039; 4,597; 0,9974.

3) Округліть до одиниць і обчисліть:

а) 2,1 + 3,8; б) 4,5 + 8,9; в) 9,6 - 2,1; г) 6,7 - 0,8; д) 19,9 + 9,9; е) 0,2 + 1,2; ж) 0,4 + 0,8; з) 0,3 - 0,1.

4) Округліть до цілих гривень: 5,8 грн; 3,1 грн; 1,43 грн; 7,71 грн; 6,52 грн; 13,68 грн; 49,24 грн; 49,24 грн; 27,63 грн; 39,54 грн; 56,91 грн.

5) Округліть з точністю до десяти копійок: 10,02 грн; 12, 76 грн; 23,87 грн; 34,72 грн; 73,84 грн; 18,98 грн; 82,35 грн; 54,71 грн; 99,05 грн; 26,98 грн.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 33, № 1437, 1439, 1441, 1443, 1445. 

На повторення: № 1452.

2. Додаткове завдання. Довжини річок Десна, Прип’ять, Псел, Ворскла, що впадають у Дніпро, відповідно дорівнюють 1,13 тис. км, 0,761 тис. км, 0,717 тис. км, 0,464 тис. км. Округліть ці числа до: 1) сотих, 2) десятих. Запишіть довжини цих річок у кілометрах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити