Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 113. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Цілі:

• навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Множення і ділення десяткових дробів»; удосконалити вміння розв'язувати задачі на всі дії з десятковими дробами, застосовувати знання з цієї теми до розв'язування задач;

• розвивальна: формувати вміння грамотно формулювати власні думки, аналізувати й узагальнювати інформацію; 

• виховна: виховувати відповідальність за результати своєї роботи, дисциплінованість; 

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

____________________________________________

____________________________________________

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Сформулюйте правило множення десяткових дробів. Наведіть приклади.

2. Як записують результат множення, якщо добуток містить менше цифр, ніж потрібно відокремити комою? Поясніть на прикладі 0,2 0,3. Наведіть інші приклади.

3. Наведіть приклади множення двох десяткових дробів таких, що:

1) їх добуток менший, ніж кожний із множників;

2) їх добуток більший, ніж кожний із множників.

4. Як помножити десятковий дріб:

1) на 10, 100, 1000 тощо; 2) на 0,1; 0,01; 0,001 тощо? Наведіть приклади.

5. Сформулюйте правило ділення числа на десятковий дріб. Наведіть приклади.

6. Як поділити число: 1) на 10, 100, 1000 тощо; 2) на 0,1; 0,01; 0,001 тощо?

7. Чи правильно, що ділення на 10 можна замінити множенням на 0,1?

8. У яких випадках частка перевищує ділене? Наведіть приклади.

9. Як знайти: 1) десятковий дріб від числа; 2) число за його десятковим дробом? Наведіть приклади.

10. Поясніть, як округлити десятковий дріб. Наведіть приклади.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота за підручником (§ 31-33)

Письмово: № 1352, 1353, 1413, 1414, 1448, 1449, 1450.        

2. Додаткові завдання

1. Установіть правило, за яким укладено ряд чисел. У порожні квадратики запишіть відповідні числа:

2. Два собаки підбігли до господаря одночасно. Один біг 0,46 с зі швидкістю 3,5 м/с, а другий — 1,04 с зі швидкістю 1,5 м/с. Який із собак спочатку був далі від господаря і на скільки метрів?

3. Виправте помилки в прикладах, не змінюючи цифр:

1) 606,2 + 39,38 = 100; 2) 36,1 + 2,39 = 6.

4. Збільште суму чисел 0,813 і 1,023 у 3,5 рази.

5. Частку від ділення числа 0,1015 на 0,125 зменште на 0,202.

6. Виконайте завдання, використовуючи дані таблиці:

 

А

В

С

D

Е

К

m

0,2

1,6

0,02

0,32

1,95

0,008

n

0,7

4,8

0,07

0,48

4,85

0,003

l

0,1

7,2

0,01

0,27

10,05

0,009

t

0,3

6,4

0,09

0,64

2,05

0,007

p

0,5

2,2

0,04

0,75

7,65

0,005

x

0,9

8,8

0,08

0,36

5,75

0,001

y

0,8

9,6

0,05

0,12

18,25

0,002

1) знайдіть суму числа, яке стоїть у стовпці С , і числа, що стоїть у тому ж рядку стовпця D;

2) знайдіть різницю числа, яке стоїть у стовпці В , і числа, що стоїть у тому ж рядку стовпця А;

3) кожне число стовпця Е поділіть на 0,5;

4) кожне число стовпця D помножте на 0,3;

5) кожне число стовпця К поділіть:

а) на 10; б) на 0,01; в) на 0,001; г) на 0,002;

6) кожне число стовпця А, збільшене вдвічі, додайте до числа, що стоїть у відповідному рядку стовпця Е;

7) знайдіть різницю числа, що стоїть у стовпці В, і потроєного числа, що стоїть у тому ж рядку стовпця С.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником. Тестові завдання (с. 303, № 2).

2. Додаткове завдання. Ширина захвату однієї косарки 2,1 м. Яку площу (у гектарах) викосять три тракторні косарки за 8 год роботи, якщо середня швидкість трактора дорівнює 4,5 км/год?

Відповідь. 22,68 га.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити