Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 116. ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСОТКІВ ВІД ЧИСЛА

Цілі:

• навчальна: домогтися засвоєння правила знаходження відсотків від числа; сформувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають знаходження відсотків від числа;   

• розвивальна: формувати вміння аналізувати інформацію;    

• виховна: виховувати інтерес до вивчення математики, позитивне ставлення до навчання; 

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

1) У якому випадку 70 % записано у вигляді десяткового дробу?

А) 0,07; Б) 0,7; В) 7,0; Г)

2) Запишіть у відсотках число 0,04.

А) 40 %; Б) 44 %; В) 4 %; Г) 400 %.

3) У саду ростуть яблуні та груші. Яблуні становлять 55 % усіх дерев саду. Скільки відсотків усіх дерев саду становлять груші?

А) 50 %; Б) 100 %; В) 45 %; Г) визначити неможливо.

4) У школі 1000 учнів. У спортивних змаганнях брали участь 100 % учнів школи. Скільки учнів брали участь у змаганнях?

А) 1000 учнів; Б) 10 учнів; В) 100 учнів; Г) 500 учнів.

5) Яке з наведених тверджень неправильне?

A) 50 % числа — це його половина; Б) 25 % числа — це його чверть; B) 100 % числа — це все число; Г) 20 % числа — це його десята частина.

Варіант 2

1) У якому випадку 60 % записано у вигляді десяткового дробу?

А) 0,06; Б) 6,0; В) 1/6; Г) 0,6.

2) Запишіть у відсотках число 0,09.

А) 90 %; Б) 9 %; В) 99 %; Г) 900 %.

3) У коробці лежать шоколадні цукерки й карамельки. Шоколадні цукерки становлять 35 % усіх цукерок, що лежать у коробці. Скільки відсотків усіх цукерок з коробки становлять карамельки?

А) 100 %; Б) 75 %; В) 65 %; Г) визначити неможливо.

4) У селищі 1000 будинків. Газифіковано 100 % будинків. Скільки будинків газифіковано?

А) 10 будинків; Б) 900 будинків; В) 100 будинків; Г) 1000 будинків.

5) Яке з наведених тверджень неправильне?

A) 25 % числа — це його чверть; Б) 50 % числа — це його половина; B) 10 % числа — це його п’ята частина; Г) 100 % числа — це все число.

Відповіді

Варіант 1

1-Б, 2-В, 3-В, 4-А, 5-Г

Варіант 2

1-Г, 2-Б, 3-В, 4-Г, 5-В

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Знайдіть:

1) 0,1 від числа 180; 2) 0,02 від числа 300; 3) 1,2 від числа 18; 4) 0,9 від числа 90.

2. У коробці лежать 36 олівців, 0,25 всіх олівців — червоні. Скільки червоних олівців у коробці?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Два способи знаходження відсотків від числа.

2. Правила знаходження відсотків від числа.

3. Приклади знаходження відсотків від числа:

____________________________________________

____________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 34)

Письмово: № 1466, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473.

2. Додаткові завдання

1) 3а організацію укладання договору з клієнтом фірма виплачує своєму агентові 5 % від суми договору. Яку винагороду отримає агент, якщо він укладе угоду на суму 20 260 грн?

2) Колекція нумізмата нараховує 30 390 монет, з яких 20 % — монети, випущені в XIV сторіччі. Скільки таких монет у колекції?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання усних вправ

Знайдіть: 1) 30 % від 45; 2) 3 % від 45; 3) 7 % від 60; 4) 70 % від 60.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 34, № 1467, 1472, 1474, 1475.    

На повторення: № 1499.

2. Додаткове завдання. Що більше: 20 % від 30 чи 30 % від 20?

Відповідь. Рівні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити