Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 68. ПРАВИЛЬНІ І НЕПРАВИЛЬНІ ДРОБИ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння розв'язувати задачі, які передбачають використання поняття правильного і неправильного дробу;

• розвивальна: формувати вміння аналізувати інформацію, узагальнювати її; 

• виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Математичний диктант

1) Дріб називають правильним, якщо...

2) Якщо знаменник дробу менший від чисельника, то дріб називають...

3) 3 дробів  (записані на дошці) випишіть правильні.

4) Запишіть три неправильні дроби з чисельником 8.

5) Дріб x/8 буде правильним при таких значеннях х: ...

6) Дріб 7/x неправильний. Отже, х може набувати таких значень...

7) При у = 12 дріб y/5 буде... (правильним чи неправильним?).

8) Якщо с менше від b, то дріб c/b буде...

9) Дріб 3x/12 правильний при таких значеннях х:...

III. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 23)

Письмово: № 883, 886, 901, 904.

2. Додаткові завдання

1) Порівняйте значення величин:

а) 9/4 км і 2500 м; б) 4/3 доби і 30 год; в) 9/5 кг і 1400 г;

г) 5/3 год і 100 хв; д) 21/20 м і 102 см; е) 5/3 року і 20 міс.

2) На фарбування 5 м2 підлоги знадобиться 1 кг фарби. Скільки кілограмів фарби потрібно, щоб пофарбувати 3 м2, 6 м2, 13 м2 підлоги?

3) Оксана зліпила декілька вареників, а мама — 6/5 кількості вареників, зліплених Оксаною. Хто з них більше зліпив вареників? Скільки вареників зліпила Оксана, якщо мама зліпила 18 вареників?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Який з наведених дробів неправильний?

 

1. Який з наведених дробів правильний?

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

3/6

1/5

9/9

10/11

20/10

6/7

5/5

11/10

2. Скільки серед дробів  правильних?

 

2. Скільки серед дробів  неправильних?

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

Один

Два

Три

Чотири

Один

Два

Три

Чотири

Відповіді

Варіант 1

1-В, 2-Б

Варіант 2

1-Б, 2-В

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 23, № 887, 902, 905.

На повторення: № 913 (2).

2. Додаткове завдання. Для натуральних чисел а, b, с i d виконуються нерівності: a < b < с < d. Порівняйте дроби a/d і c/b.

Розв'язання. Оскільки a < d, то дріб a/d — правильний; оскільки с > b, то дріб c/b — неправильний. Будь-який правильний дріб менший від будь-якого неправильного, тобто

Відповідь.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити