Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 123. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ

Цілі:

• навчальна: сформувати поняття середнього арифметичного кількох чисел; сформувати вміння виконувати завдання, які передбачають знаходження середнього арифметичного;

• розвивальна: формувати вміння виділяти головне в досліджуваному матеріалі;

• виховна: виховувати позитивне ставлення до навчання;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Знайдіть суму чисел: 1) 3,7 і 3,75; 2) 10,51 і 9,8; 3) 6,05; 6,1 і 6,095.

2. Виконайте ділення: 1) 6,8 : 2; 2) 10,5 : 3; 3) 16,8 : 40; 4) 1,5 : 50.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Задачі, що приводять до поняття середнього арифметичного чисел.

2. Означення середнього арифметичного декількох чисел.

3. Приклади знаходження середнього арифметичного декількох чисел:

____________________________________________

____________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 36)

Усно: № 1552, 1553.

Письмово: № 1554, 1555, 1557, 1558, 1561.

2. Додаткові завдання

1) 3найдіть середнє арифметичне чисел: а) 70,6 і 71,3; б) 0,1; 0,2 і 0,3; в) 1,11; 1,12; 1,19 і 1,48; г) 7,381; 5,004; 6,118; 8,019; 7,815 і 5,863.

2) Знайдіть середнє арифметичне чисел:

а) 84,32; 84,47; 84,56 і 84,68 та округліть його до десятих;

б) 1245,75; 2147,87; 1866,64; 1589,99 та округліть його до сотих;

в) 65,3458; 71,4528; 68,5487; 59,8912; 70,8855 та округліть його до тисячних.

3) Порівняйте середні арифметичні чисел:

а) 3,7; 3,8; 3,9 та 3,7 і 3,9;

б) 5,06; 5,18; 5,6 та 5,202; 5,041; 5,153.

4) Сума дев’яти чисел дорівнює 33,3. Знайдіть середнє арифметичне цих чисел.

5) Сума декількох чисел дорівнює 175, а їх середнє арифметичне — 43,75. Знайдіть кількість цих чисел.

6) Середнє арифметичне восьми чисел дорівнює 10,2. Чому дорівнює сума цих чисел?

7) Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 0,48. Одне з них в 1,4 рази більше, ніж друге. Знайдіть ці числа.

8) Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 16,8. Знайдіть ці числа, якщо одне з них на 8,6 більше за друге.

9) Знайдіть середнє арифметичне значень виразів А + В, А - В, А ∙ В, де А = 6,5 ∙ (3,387 + 4,753 - 3,84), В = 2,16 : (6,456 - 4,357 + 1,501).

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Знайдіть середнє арифметичне чисел 5, 6,2 і 4,1.

1. Знайдіть середнє арифметичне чисел 7,2, 3 і 6,6.

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

5,01

5,1

7,65

6,8

5,6

8,4

4,2

6,4

2. Сума п’яти чисел дорівнює 22. Чому дорівнює середнє арифметичне цих чисел?

2. Сума чотирьох чисел дорівнює 18. Чому дорівнює середнє арифметичне цих чисел?

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

110

5

4,4

Визначити

неможливо

72

4,5

4

Визначити

неможливо

                       
                                   

Відповіді

Варіант 1

1-Б, 2-В

Варіант 2

1-А, 2-Б

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 36, № 1556, 1560, 1562.

2. Додаткове завдання. Не виконуючи обчислень, визначте, чи може середнє арифметичне чисел 1,158; 1,0094; 1,2391; 1,999; 1,00007 дорівнювати: 1) 1; 2) 2? Відповідь обґрунтуйте.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити