Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 124. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння знаходити середнє арифметичне кількох чисел;

• розвивальна розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять;

• виховна: виховувати старанність, уважність, працьовитість;

Тип уроку: удосконалення знань, умінь, навичок.  

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання усних вправ

Знайдіть середнє арифметичне чисел:

1) 6 і 8; 20 і 40; 13 і 17;

2) 8; 10 і 12; 100; 100 і 400; 15; 15 і 15;

3) 1; 2; 4 і 5; 3; 4; 5 і 8; 10; 20; 30; 40 і 60;

4) 0,8 і 1,2; 1,5 і 2,3; 0,2 і 0,6;

5) 1,2; 1,5 і 2,1; 2,04; 3,06 і 4,08; 10,5; 11,1 і 12.

3. Виконання завдань на картках з друкованою основою

Доповніть записи:

1) Для того щоб знайти середнє арифметичне п’ятнадцяти чисел, потрібно суму цих чисел поділити на...

2) Для того щоб знайти середнє арифметичне ста чисел, потрібно поділити на 100...

3) Для того щоб знайти середнє арифметичне чисел 6,8, 7,5, 9,1 і 4,7, потрібно...

III. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

1. Робота за підручником (§ 36)

Письмово: № 1571, 1578, 1580, 1585.

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть:

а) 10 % числа, яке є середнім арифметичним чисел 3,8 та 1,2;

б) 75 % числа, яке є середнім арифметичним чисел 2,05 і 21;

в) 120 % числа, яке є середнім арифметичним чисел 30, 45 і 55,5.

2) Одне з двох чисел дорівнює 18,8. Знайдіть друге число, якщо їх середнє арифметичне дорівнює 19.

3) Середнє арифметичне чисел а, b, с дорівнює 13,6. Знайдіть число а, якщо b + с = 26,6.

4) Середнє арифметичне декількох чисел дорівнює 15,5. Знайдіть кількість цих чисел, якщо їх сума дорівнює 77,5.

5) Середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 3,5. Друге число більше за перше у 2,5 рази, а третє число більше за друге на 0,6. Знайдіть кожне з цих чисел.

6) Середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 15, а середнє арифметичне двох інших чисел дорівнює 10. Знайдіть середнє арифметичне цих п’яти чисел.

7) Середнє арифметичне дев’яти чисел дорівнює 14,2. Середнє арифметичне перших п’яти чисел дорівнює 12,6. Знайдіть середнє арифметичне решти чотирьох чисел.

8) Заповніть порожні місця в таблиці.

Числа

2,4; 5,7

3,8;...

0,46; 0,3; 0,8

10,24;...; 11,2

12,3; 40,1; 35,5;...

Середнє арифметичне

...

4,7

...

10,82

37,05

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Математичний диктант

1) Запишіть частку від ділення суми чисел 5 і 6 [4; 7 і 9] на їх кількість.

2) Середнім арифметичним трьох [двох] чисел називають...

3) Середнім арифметичним чисел 15 і 25 [18 і 22] є число...

4) Знайдіть середнє арифметичне чисел 2, 6, 7 і 9 [3, 5, 8 і 8].

5) Сума двох чисел дорівнює 36 [28], тому середнє арифметичне цих чисел дорівнює...

6) Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 7,2 [9,1], отже, сума цих чисел дорівнює...

7) Запишіть вираз (а + b) : 2. Його значення дорівнює 3 [2], тому а і Ь можуть бути такими одноцифровими натуральними числами...

8) Якщо середнє арифметичне чисел х і 7 [у і 9] дорівнює 5, то х = ... [y = ...].

9) Середнє арифметичне чисел 2,1; 3,8; 2,9 і 3,2 [3,1; 2,8; 3,9 і 2,2] дорівнює...

10) Якщо середнє арифметичне 2х і 3х дорівнює 5 [3x і 4x дорівнює 7], то х = ...

11) Якщо середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 3 [п’яти чисел дорівнює 4], то сума цих чисел дорівнює...

12) 3апишіть, що середнє арифметичне двох чисел, одне з яких у п’ять разів менше від другого [одне з яких у шість разів менше від другого], дорівнює 9 [14]. Знайдіть ці числа.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 36, 1572, 1579,1581, 1586.     

На повторення: № 1596.

2. Додаткове завдання. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких середнє арифметичне чисел 0,5 і а більше за 1, але менше від 2.

Відповідь. 2 і 3.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити