Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 127. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння застосовувати поняття середнього арифметичного та середнього значення величин до розв'язування задач; узагальнити знання учнів з теми «Середнє арифметичне. Середнє значення величин»;

• розвивальна: формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію;

• виховна: виховувати працьовитість, творче ставлення до справи;

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою

Варіант 1

1) Катер плив 5 год за течією річки і 3 год проти течії. Знайдіть середню швидкість катера протягом усього шляху, якщо його власна швидкість дорівнює 21 км/год, а швидкість течії — 2 км/год.

2) 3 поля площею 3 га зібрали врожай пшениці 94,5 ц, а з поля площею 9 га — 310,5 ц пшениці. Обчисліть середній урожай пшениці з 1 га.

Варіант 2

1) Катер плив 4 год озером і 5 год проти течії річки. Знайдіть середню швидкість катера протягом усього шляху, якщо власна швидкість катера дорівнює 24 км/год, а швидкість течії — 2 км/год.

2) 3 ділянки площею 20 а зібрали 39,2 ц картоплі, а з ділянки площею 10 а — 19 ц картоплі. Обчисліть середній врожай картоплі з 1 га.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Фронтальне опитування

1. Що називають середнім арифметичним декількох чисел? Наведіть приклади знаходження середнього арифметичного:

1) двох чисел; 2) трьох чисел; 3) п’яти чисел.

2. У скільки разів середнє арифметичне десяти чисел менше від суми цих чисел?

3. Середнє арифметичне чисел а; 2,8; b; 7,4 дорівнює 9,6. Знайдіть суму чисел а і b.

4. Що таке середнє значення величини? Наведіть приклади.

5. Біологи дослідили кількість пророслих насінин, посіявши по 50 на кожній ділянці, і результати занесли до таблиці:

№ ділянки

1

2

3

4

5

6

Кількість ростків

36

42

38

27

14

35

Знайдіть середню схожість насіння на одній ділянці.

6. Складіть вираз для розв’язання задачі:

Турист рухався 2 год зі швидкістю а км/год і 3 год зі швидкістю b км/год. Чому дорівнює середня швидкість руху туриста?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Робота за підручником (§ 36)

Письмово: № 1587*, 1588*, 1589*, 1590.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

1) Знайдіть середнє арифметичне чисел 5,9; 6,1; 5,6; 6,4.

А) 24; Б) 12; В) 8; Г) 6.

2) Середнє арифметичне чисел х і 3,8 дорівнює 4. Якому числу дорівнює х?

А) 8; Б) 4; В) 4,2; Г) 4,8.

3) У трьох бідонах було 38 л, 39 л та 37 л молока. За допомогою якого з наведених виразів можна знайти середню кількість молока в одному бідоні?

А) (38 + 39 + 37) : 2; Б) (38 + 39 + 37) : 3; В) (38 + 39 + 37) ∙ 3; Г) 38 ∙ 39 ∙ 37.

4) Корова Зірка щоденно дає в середньому 21,7 л молока. Скільки літрів молока дасть корова за тиждень?

А) 151,9 л; Б) 147,7 л; В) 71,1 л; Г) визначити неможливо.

Варіант 2

1) Знайдіть середнє арифметичне чисел 2,8; 3,2; 2,51; 3,49.

А) 12; Б) 6; В) 4; Г) 3.

2) Середнє арифметичне чисел 4,2 і у дорівнює 4. Якому числу дорівнює у?

А) 3,2; Б) 3,8; В) 4; Г) 8.

3) У трьох ящиках було 25 кг, 22 кг і 27 кг яблук. За допомогою якого з наведених виразів можна знайти середню кількість яблук в одному ящику?

А) (25 + 22 + 27) : 3; Б) (25 + 22 + 27) ∙ 3; В) 25 ∙ 22 ∙ 27; Г) (25 + 22 + 27) : 2.

4) Корова Зірка з’їдає щоденно в середньому по 14,7 кг сіна. Скільки кілограмів сіна з’їсть корова за тиждень?

А) 2 ,1 кг; Б) 102,9 кг; В) 98,49 кг; Г) визначити неможливо.

Відповіді

Варіант 1

1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А

Варіант 2

1-Г, 2-Б, 3-A, 4-Б

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником. Тестові завдання (стор. 325).

2. Додаткове завдання. 1 кг яловичини коштує на 5 грн дешевше від 1 кг свинини. За 0,8 кг свинини і 1,4 кг яловичини заплатили 96,4 грн. Скільки в середньому коштує 1 кг м’яса?

Відповідь. 44,5 грн.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити