Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 129. ПОВТОРЕННЯ. ЛІЧБА, ВИМІРЮВАННЯ І ЧИСЛА

Цілі:

• навчальна: повторити поняття натурального числа; відтворити вміння читати, записувати і порівнювати натуральні числа; повторити поняття прямої, відрізка, променя, кута, види кутів;

• розвивальна: формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію;

• виховна: виховувати відповідальність, свідоме ставлення до навчання;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

Натуральні числа

1. Які числа називають натуральними?

2. Назвіть найменше та найбільше натуральні числа.

3. Поясніть відмінність між цифрою і числом.

4. Як називають нашу систему числення?

5. У чому полягає суть позиційного запису чисел?

6. Що називають числовим виразом? Наведіть приклади.

7. Наведіть приклади числових рівностей, числових нерівностей.

8. Сформулюйте правило порівняння багатоцифрових чисел.

9. Поясніть, як порівняти два числа за допомогою координатного променя.

Пряма. Промінь. Відрізок. Кути та їх вимірювання

1. Що називають відрізком?

2. Що називають кінцями відрізка?

3. Розкажіть, як вимірюють відрізки.

4. Які ви знаєте одиниці вимірювання відрізків?

5. Скільки прямих можна провести через дві точки?

6. Скільки прямих можна провести через одну точку?

7. Що таке промінь?

8. Що таке початок променя?

9. Сформулюйте означення координатного променя.

10. Розкажіть, як на координатному промені позначити точку А(7). Чи можна на цьому промені позначити ще одну точку з координатою 7?

11. Чи можна виміряти довжину прямої? довжину променя?

12. Що називають кутом?

13. Що називають вершиною кута? сторонами кута?

14. Як позначають кути?

15. За допомогою якого інструмента можна вимірювати кути?

16. Які види кутів ви знаєте?

17. Який кут називають розгорнутим? прямим? гострим? тупим?

V. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота за підручником

Задачі на повторення: № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11.

2. Додаткові завдання

1) Укажіть попередні і наступні числа до чисел: а) 99 000; б) 990 000; в) 1 000 000; г) 9 000 000.

2) Скільки нулів необхідно використати для запису числа:

а) триста п’ять тисяч сорок вісім;

б) вісім мільйонів двадцять тисяч два?

3) Назвіть число, яке:

а) на 100 менше від найбільшого трицифрового числа;

б) на 10 більше за найменше чотирицифрове число.

4) Дві прямі, що перетинаються, проходять через кінці відрізка. Скільки утворилося променів, відрізків?

5) Побудуйте координатний промінь. Позначте на ньому точки А(4), В(2), С(8), В(10), D(15). Одиничний відрізок якої довжини для цього зручно вибрати?

6) Побудуйте координатний промінь. Позначте на ньому точки А(0,3), В(0,1), С(0,7), D(1,1), E(1,4). Одиничний відрізок якої довжини для цього зручно вибрати?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником (на повторення): № 4, 6, 9, 10, 12, 13.

2. Повторити: дії першого ступеня з натуральними числами.

3. Додаткове завдання. Побудуйте кут, величина якого становить:

1) 40 % величини прямого кута;

2) 120 % величини прямого кута.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити