Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 131. ПОВТОРЕННЯ. ДІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ

Цілі:

• навчальна: повторити поняття множення та ділення натуральних чисел, закони множення; відтворити вміння виконувати множення та ділення натуральних чисел, розв'язувати задачі, які передбачають множення та ділення натуральних чисел;

• розливальна: формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію;

• виховна: виховувати відповідальність, свідоме ставлення до навчання;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

____________________________________________

____________________________________________

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Які дії другого ступеня ви знаєте?

2. Як називають результат дії множення?

3. Чому дорівнює добуток будь-якого числа і нуля?

4. Чому дорівнює добуток будь-якого числа й одиниці?

5. Сформулюйте та запишіть у буквеному вигляді закони множення. Наведіть приклади їх застосування.

6. Як виконують множення натуральних чисел на 10, 100, 1000 тощо?

7. Як виконують множення натуральних чисел, які закінчуються нулями?

8. Що таке буквений множник?

9. Що називають числовим коефіцієнтом?

10. Як називають результат дії ділення?

11. Чому дорівнює частка від ділення нуля на будь-яке число?

12. Чому дорівнює частка від ділення двох рівних чисел?

13. Чому дорівнює частка від ділення будь-якого числа на 1?

14. На яке число не можна ділити?

15. Наведіть приклади задач, які можна розв’язати за допомогою дій множення і ділення.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота за підручником

Задачі на повторення: № 31, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 49. 

2. Додаткові завдання

1) Обчисліть значення першого добутку в кожному стовпчику. Скористайтеся здобутим результатом для обчислення решти добутків цього стовпчика:

І

II

III

а) 75 ∙ 2;

а) 19 ∙ 30;

а) 25 ∙ 8;

б) 75 ∙ 4;

б) 19 ∙ 29;

б) 250 ∙ 8;

в) 75 ∙ 6;

в) 19 ∙ 15;

в) 25 ∙ 80;

г) 75 ∙ 20;

г) 19 ∙ 0,3;

г) 25 ∙ 0,8;

д) 75 ∙ 0,2

д) 19 ∙ 0,03

д) 0,25 ∙ 8

2) Складіть вираз, що описує правило, за яким укладено таблицю:

p

43

37

31

27

q

24

18

12

8

3) При яких натуральних значеннях змінної значення виразу 24 : x + 7 менше, ніж 19?

4) Складіть вираз за умовою задачі:

Купили а червоних, b синіх, с зелених маркерів по m грн за штуку. Скільки заплатили за всю покупку?

Наведіть розумні значення змінних а, b, с, m і знайдіть значення виразу.

5) Заповніть порожні комірки в таблиці.

n

5

15

225

300

380

405

2n - 5

           

n : 5 + 2

           

6) У новому будинку трикімнатних квартир удвічі менше, ніж двокімнатних. Скільки квартир кожного виду в цьому будинку, якщо всього в ньому 168 кімнат?

7) У Михайла вдвічі більше горіхів, ніж у Миколи, а в Петра — втричі більше, ніж у Миколи. Скільки горіхів у кожного, якщо у всіх разом 72 горіха?

8) Знайдіть площу кожної ділянки, якщо відомо, що площа першої ділянки в 5 разів більша, ніж площа другої, а площа другої — на 252 га менша, ніж площа першої.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником (на повторення): № 32, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 48.

2. Повторити: степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур.

3. Додаткове завдання. Перше число на 5 більше за друге. Якщо утворимо суму, що складається з трьох таких самих доданків, як перше число, і двох доданків, таких самих, як друге число, то дістанемо 30. Знайдіть ці числа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити