Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 137. ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Цілі:

• навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, набутих учнями під час вивчення математики в 5 класі; 

• розвивальна: сприяти розвитку уваги учнів; формувати навички самоконтролю;

• виховна: виховувати самостійність, відповідальність, віру у власні сили;

Тип уроку: контроль знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

____________________________________________

____________________________________________

III. ТЕКСТ ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Яке з наведених чисел є натуральним?

А) 12,5; Б) 0; В)  Г) 137.

2. Яка з наведених рівностей правильна, якщо ∠A — тупий?

A) ∠A = 90°; Б) ∠A = 180°; В) ∠A = 108°; Г) ∠A = 73°.

3. Порівняйте значення А і В, якщо А = 125009 + 3025090, В = 30002 ∙ 103.

А) А > В; Б) А = В; В) А < В; Г) порівняти неможливо.

4. Чому дорівнює значення виразу

5. Округліть число 0,1509 до десятих.

А) 0,1; Б) 0,2; В) 0,15; Г) 0,151.

6. Власна швидкість катера дорівнює 19,8 км/год, а швидкість течії річки — 2,1 км/год. Яку відстань подолає катер, рухаючись 3 год за течією річки?

А) 65,7 км; Б) 60,03 км; В) 53,1 км; Г) 59,4 км.

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Довжина прямокутника дорівнює 80 см, а ширина становить 80 % довжини. Знайдіть периметр і площу прямокутника.

8. Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень:

Високий рівень навчальних досягнень

9. У трьох рулонах 146,8 м тканини, причому в другому рулоні на 18,4 м більше, ніж у першому, а в третьому — вдвічі більше, ніж у першому. Скільки метрів тканини було в кожному рулоні?

Варіант 2

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Яке з наведених чисел є натуральним?

А) 0; Б) 151; В) 13,5; Г)

2. Яка з наведених рівностей правильна, якщо ∠A — гострий?

A) ∠A = 100°; Б) ∠A = 90°; B) ∠A = 87°; Г) ∠A = 180°.

3. Порівняйте значення А і В, якщо А = 20005 ∙ 207, В = 4015070 + 109055.

А) А < В; Б) А = В; В) А > В; Г) порівняти неможливо.

4. Чому дорівнює значення виразу

5. Округліть число 0,3287 до сотих.

А) 0,3; Б) 0,33; В) 0,32; Г) 0,329.

6. Власна швидкість катера дорівнює 19,2 км/год, а швидкість течії річки — 2,6 км/год. Яку відстань подолає катер, рухаючись 3 год проти течії річки?

А) 56,82 км; Б) 57,6 км; В) 65,4 км; Г) 49,8 км.

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Довжина прямокутника дорівнює 90 см, а ширина становить 90 % довжини. Знайдіть площу і периметр прямокутника.

8. Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень:

Високий рівень навчальних досягнень

9. Три поля займають площу 124,2 га, причому площа другого поля на 37,4 га більша, ніж площа першого, а площа третього поля удвічі більша, ніж площа першого. Скільки гектарів займає кожне поле?

Відповіді

Варіант 1

 

Варіант 2

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

4

5

6

Г

В

А

А

Б

А

Б

В

В

А

Б

Г

7. S = 5120 см 2, Р = 288 cm.

8. а = 2,8, b = 3,42, с = 6,52.

9. 32,1 м, 50,5 м, 64,2 м.

 

7. S = 7290 см2, P = 342 см.

8. x = 3,8, у = 1,28, z = 4,5.

9. 21,7 га, 59,1 га, 43,4 га.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Додаткове завдання. Три посудини заповнені (не вщерть) водою. В одній посудині 11 л, у другій — 7 л, у третій — 6 л. У кожну посудину можна долити з іншої стільки води, скільки в ній уже було налито. Як розподілити воду в усіх трьох посудинах порівну?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити