Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 140. УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

Цілі:

• навчальна: узагальнити знання учнів, набуті під час вивчення математики в 5 класі;

• розвивальна: формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію;

• виховна: виховувати відповідальність, свідоме ставлення до навчання;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

____________________________________________

____________________________________________

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Фронтальне опитування

1. Натуральні числа

1) Які числа називають натуральними? Укажіть найменше натуральне число. Чи можна вказати найбільше натуральне число?

2) Значення якого з виразів: 2,05 ∙ 2 - 4,1,   7,08 : 3 + 1,64,    45 : 0,1 + 8,5,    9 - 3,5 ∙ 0,2 є натуральним числом?

3) Сформулюйте правило порівняння натуральних чисел. Наведіть приклади.

4) Які арифметичні дії можна виконувати з натуральними числами?

5) Які властивості додавання і множення натуральних чисел ви знаєте? Наведіть приклади застосування цих властивостей.

6) Що таке неповна частка? На прикладі 103 : 25 поясніть, як виконують ділення з остачею.

7) Які вирази називають числовими? буквеними? Наведіть приклади.

8) Що означає знайти значення числового виразу?

9) За яких умов ми можемо знайти значення буквеного виразу?

10) Що називають рівнянням? Наведіть приклади рівнянь. Чи будь-яка рівність є рівнянням? Чи будь-який вираз зі змінною є рівнянням?

11) Що називають коренем рівняння?

12) У яких випадках для розв’язування задач зручно використовувати рівняння?

2. Початкові відомості з геометрії

1) 3 якими геометричними фігурами ви ознайомились у цьому навчальному році?

2) Чи можна сформувати точне означення точки? прямої? Чи мають ці геометричні фігури розміри?

3) Наведіть формулу для обчислення:

а) периметра прямокутника зі сторонами а і b;

б) площі прямокутника зі сторонами а і b;

в) периметра квадрата зі стороною а;

г) площі квадрата зі стороною а;

д) об’єма прямокутного паралелепіпеда, виміри якого а, b, с.

4) Чи правильно, що квадрат — це окремий випадок прямокутника, а куб — окремий випадок прямокутного паралелепіпеда?

3. Звичайні дроби

1) Наведіть приклади звичайних дробів. Укажіть чисельник і знаменник кожного дробу.

2) Що показує чисельник дробу? Що показує знаменник дробу?

3) Сформулюйте правило додавання і віднімання звичайних дробів. Наведіть приклади.

4) Наведіть приклади мішаних чисел. Укажіть цілу та дробову частини кожного з них. Перетворіть ці числа в неправильні дроби.

5) Сформулюйте правила порівняння звичайних дробів. Наведіть приклади.

4. Десяткові дроби

1) Наведіть приклади десяткових дробів. Укажіть цілу та дробову частину кожного з цих дробів. Прочитайте числа: 0,5; 2,01; 3,015; 99,001; 5,0012; 0,000001.

2) Сформулюйте правила додавання, віднімання, множення та ділення десяткових дробів. Наведіть приклади.

3) Які окремі випадки множення та ділення десяткових дробів ви знаєте? Наведіть приклади.

4) Сформулюйте правила порівняння десяткових дробів.

5) Сформулюйте правила округлення чисел.

6) Що називають відсотком? Як знайти відсотки від числа та число за його відсотками? Наведіть приклади.

7) Що називають середнім арифметичним чисел? Що таке середнє значення величини? Наведіть приклади.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити