Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 8. ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння виконувати додавання чисел, застосовувати властивості додавання, розв'язувати задачі, що передбачають додавання чисел;

ключові компетентності:

✵ уміння вчитися впродовж життя — аналізувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

✵ спілкування державною мовою — аргументувати, доводити правильність тверджень;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _____

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Математичний диктант із подальшою перевіркою та обговоренням

1) Запишіть 32 + 24 +18. Доданками є числа...; їх сумою є число...

2) Сума чисел 15 017 і 2 003 005 дорівнює...

3) Якщо до числа 147 додати суму чисел 53 і 38, то дістанемо...

4) Якщо число 200 002 збільшити на суму чисел 98 і 99, то дістанемо...

5) Від перестановки доданків значення суми. Для букв m і n це записують так:...

6) Перевірте переставну властивість додавання для чисел 845 і 125.

7) Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна. У буквеному вигляді цю властивість записують так:...

8) Сполучну властивість додавання для чисел 15, 17 і 31 перевіряють так:...

9) Запишіть вираз 17 + 12 + 18 і обчисліть його значення найзручнішим способом.

10) Сполучну властивість додавання для виразу (343 + 741) + 159 доцільно застосовувати так:...

11) Значення виразу 3575 + 12002 + 6425 зручно обчислювати так:...

12) Перевірте правильність нерівності 347 + (153 + 167) < 500 у найзручніший спосіб.

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

План вивчення теми

1. Порівняння суми натуральних чисел із кожним із доданків.

2. Зміна суми під час зміни одного або декількох доданків.

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота з підручником _______________________________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть суму всіх двоцифрових чисел, у розряді одиниць яких стоїть цифра 0. Як це зробити в найзручніший спосіб?

2) У найзручніший спосіб знайдіть суму всіх двоцифрових чисел, у яких кількість десятків дорівнює одиниці.

3) На скільки сума парних чисел перших двох десятків більша за суму непарних?

4) Обчисліть у найзручніший спосіб:

а) 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33;

б) 291 + 292 + 293 + 294 + 295 + 109 + 108 + 107 + 106 + 105.

5) До суми чисел 365 і 488 додайте суму чисел 112 і 635.

6) До суми чисел 138 і 362 додайте суму двох чисел, перше з яких на 38 більше за 138, а друге на 62 більше за 362.

7) Обчисліть: 5 + 6 + 7 + 8 +...+ 93 + 94 + 95.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) У якому з наведених випадків додавання виконано неправильно?

A. 3057 + 528 = 3585.

Б. 518 + 50328 = 50846.

B. 17159 + 2531 = 19690.

Г. 100982 + 351459 = 352541.

2) Як зміниться сума, якщо обидва доданки збільшити на 5?

А. Не зміниться. Б. Збільшиться на 5. В. Збільшиться на 10. Г. Це залежить від доданків.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) У якому з наведених випадків додавання виконано неправильно?

A. 4029 + 753 = 4782.

Б. 713 + 19 887 = 20600.

B. 13956 + 5439 = 19295.

Г. 201178 + 459 293 = 660471.

2) Як зміниться сума, якщо обидва доданки зменшити на 2?

А. Не зміниться. Б. Зменшиться на 4. В. Зменшиться на 2. Г. Це залежить від доданків.

Відповіді:

Варіант 1. 1) Г. 2) В.

Варіант 2. 1) В. 2) Б.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ___________________________________________

2. Додаткове завдання. Із метою відновлення лісового масиву учні п’ятих класів висаджували дерева. Усі разом вони посадили 54 дерева. Учні 5-А і 5-В класів посадили 36 дерев, а учні 5-Б і 5-В класів — 37 дерев. Скільки дерев посадили учні кожного класу?

Відповідь. 17 дерев, 18 дерев, 19 дерев.

— Реалізація наскрізної лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити