Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 9. ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття дії віднімання; сформувати вміння виконувати віднімання багатоцифрових чисел, розв'язувати задачі, що передбачають віднімання натуральних чисел;

ключові компетентності:

• математична компетентність — оперувати числовою інформацією;

• основні компетентності у природничих науках і технологіях — розпізнавати проблеми, що можна розв'язати засобами математики;

• соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _____

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому

__________________________________________________________________

Індивідуальні завдання

Обчисліть суму, використовуючи властивості додавання:

№ 1. а) 458 + 253 + 42; б) 543 + 258 + 342; в) 153 + 458 + 542 + 173; г) 1372 + 254 + 246 + 228.

№ 2. а) 543 + 78 + 57; б) 448 + 143 + 57; в) 124 + 1356 + 144 + 76; г) 3782 +176 + 218 + 124.

№ 3. а) 543 + 128 + 257; б) 348 + 243 + 266; в) 218 + 427 + 173 + 282; г) 1258 + 257 + 242 + 343.

№ 4. а) 748 + 109 + 252; б) 843 + 712 + 288; в) 353 + 424 + 576 + 247; г) 1244 + 914 + 256 + 187.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Назвіть зменшуване, від’ємник і різницю у виразі:

1) 59 - 18 = 41; 2) 37 - 37 = 0; 3) a - b = c.

2. Знайдіть різницю чисел: 1) 159 і 60; 2) 457 і 0.

3. Знайдіть різницю, якщо:

1) зменшуване дорівнює 81, а від’ємник — 37;

2) від’ємник дорівнює 13, а зменшуване — 218.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади, що приводять до поняття віднімання:

__________________________________________________________________

2. Означення дії віднімання.

3. Що показує різниця a - b?

4. Рівності a - 0 = а і a - a = 0, де a — будь-яке число.

5. Правило віднімання багатоцифрових чисел «стовпчиком».

__________________________________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником_______________________________

2. Додаткові завдання

1) Квартира складається з трьох кімнат. Перша кімната на 5 м2 менша за другу, а друга — на 8 м2 менша за третю. Знайдіть площу трьох кімнат разом, якщо площа найменшої кімнати дорівнює 12 м2.

2) Знайдіть різницю: а) 301 -103; б) 593 - 395.

Спробуйте скласти правило, за яким можна записати всі можливі пари трицифрових чисел, різниця яких така сама, як знайдена.

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ______________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Виконайте віднімання: 2083 - 509.

А. 1574. Б. 1584. В. 1474. Г. 2574.

2) На скільки число 375 менше від числа 600?

А. 325. Б. 975. В. 225. Г. 275.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Виконайте віднімання: 1872 - 408.

А. 2464. Б. 1474. В. 1364. Г. 1464.

2) На скільки число 325 менше від числа 500?

А. 175. Б. 225. В. 825. Г. 275.

Відповіді:

Варіант 1. 1) А. 2) В.

Варіант 2. 1) Г. 2) А.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _______________________________________

2. Додаткове завдання. Розшифруйте запис, якщо однаковими буквами позначені однакові цифри, різними буквами — різні цифри:

Відповідь. 769 - 504 = 265.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити