Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 9. ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття дії віднімання; сформувати вміння виконувати віднімання багатоцифрових чисел, розв'язувати задачі, що передбачають віднімання натуральних чисел;

ключові компетентності:

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією;

✵ основні компетентності у природничих науках і технологіях — розпізнавати проблеми, що можна розв'язати засобами математики;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _____

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому


Індивідуальні завдання

Обчисліть суму, використовуючи властивості додавання:

№ 1. а) 458 + 253 + 42; б) 543 + 258 + 342; в) 153 + 458 + 542 + 173; г) 1372 + 254 + 246 + 228.

№ 2. а) 543 + 78 + 57; б) 448 + 143 + 57; в) 124 + 1356 + 144 + 76; г) 3782 +176 + 218 + 124.

№ 3. а) 543 + 128 + 257; б) 348 + 243 + 266; в) 218 + 427 + 173 + 282; г) 1258 + 257 + 242 + 343.

№ 4. а) 748 + 109 + 252; б) 843 + 712 + 288; в) 353 + 424 + 576 + 247; г) 1244 + 914 + 256 + 187.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Назвіть зменшуване, від’ємник і різницю у виразі:

1) 59 - 18 = 41; 2) 37 - 37 = 0; 3) a - b = c.

2. Знайдіть різницю чисел: 1) 159 і 60; 2) 457 і 0.

3. Знайдіть різницю, якщо:

1) зменшуване дорівнює 81, а від’ємник — 37;

2) від’ємник дорівнює 13, а зменшуване — 218.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади, що приводять до поняття віднімання:


2. Означення дії віднімання.

3. Що показує різниця a - b?

4. Рівності a - 0 = а і a - a = 0, де a — будь-яке число.

5. Правило віднімання багатоцифрових чисел «стовпчиком».


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником_______________________________

2. Додаткові завдання

1) Квартира складається з трьох кімнат. Перша кімната на 5 м2 менша за другу, а друга — на 8 м2 менша за третю. Знайдіть площу трьох кімнат разом, якщо площа найменшої кімнати дорівнює 12 м2.

2) Знайдіть різницю: а) 301 -103; б) 593 - 395.

Спробуйте скласти правило, за яким можна записати всі можливі пари трицифрових чисел, різниця яких така сама, як знайдена.

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ______________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Виконайте віднімання: 2083 - 509.

А. 1574. Б. 1584. В. 1474. Г. 2574.

2) На скільки число 375 менше від числа 600?

А. 325. Б. 975. В. 225. Г. 275.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Виконайте віднімання: 1872 - 408.

А. 2464. Б. 1474. В. 1364. Г. 1464.

2) На скільки число 325 менше від числа 500?

А. 175. Б. 225. В. 825. Г. 275.

Відповіді:

Варіант 1. 1) А. 2) В.

Варіант 2. 1) Г. 2) А.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _______________________________________

2. Додаткове завдання. Розшифруйте запис, якщо однаковими буквами позначені однакові цифри, різними буквами — різні цифри:

Відповідь. 769 - 504 = 265.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити