Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 10. ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння виконувати віднімання багатоцифрових натуральних чисел; домогтися засвоєння властивостей віднімання; сформувати вміння застосовувати властивості віднімання до розв'язування задач;

ключові компетентності:

✵ ініціативність і підприємливість — використовувати критерії раціональності, практичності;

✵ інформаційно-цифрова компетентність — визначати достатність даних для розв'язання задачі;

✵ соціальна та громадянська компетентності — аргументувати та відстоювати свою позицію;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність: ____

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Робота в парах

Скориставшись короткою умовою, складіть задачу. Обміняйтеся задачами з товаришем і розв’яжіть їх. Здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

Скориставшись короткою умовою, складіть задачу

I день — 108 ц, що на 13 ц більше

II день

III день — ? ц

Усього 324 ц

I фірма

II фірма — 147 осіб, що на 12 осіб менше

III фірма — ? осіб

Усього 425 осіб

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

План вивчення теми

1. Властивості віднімання:

2. Приклади застосування властивостей віднімання:


3. Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити (або зменшити) на декілька одиниць?


IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ______________________________

2. Додаткові завдання

1) Три бригади овочівників збирали овочі. Перша бригада зібрала 230 кг, друга — на 20 кг більше, ніж перша, але обидві бригади разом зібрали на 40 кг менше, ніж третя бригада. Скільки кілограмів овочів було зібрано трьома бригадами разом?

2) Відстань між Харковом і Ужгородом автотуристи подолали за три дні. Першого дня вони проїхали 559 км, що на 108 км більше, ніж другого дня, а третього дня на 133 км менше, ніж другого. Чи вистачить їм для цієї подорожі 100 л пального, якщо їхня автівка витрачає 8 л пального на кожні 100 км шляху?

— Реалізація наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність»

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ___________________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

1) Обчисліть зручним способом:

а) (338 + 145) - 45; б) (457 + 249) - 157.

2) Перше число дорівнює 18 307, а друге на 3009 менше від першого. Знайдіть їхню суму.

3) Довжина червоної стрічки дорівнює 123 см, а синьої — 1 м 8 см. Яка стрічка довша і на скільки сантиметрів?

Варіант 2

1) Обчисліть зручним способом:

а) (448 + 245) - 145; б) (677 + 428) - 177.

2) Перше число дорівнює 19 457, а друге на 4008 менше від першого. Знайдіть їхню суму.

3) Відстань від дому до школи дорівнює 1130 м, а від дому до річки — 1 км 85 м. Яка відстань більша і на скільки метрів?

Відповіді:

Варіант 1: 1) а) (338 + 145) - 45 = 338 + (145 - 45) = 438;

б) (457 + 249) - 157 = (457 - 157) + 249 = 549.

2) 33 605. 3) Червона стрічка довша на 15 см.

Варіант 2: 1) а) (448 + 245) - 145 = 448 + (245 - 145) = 558;

б) (677 + 428) - 177 = (677 - 177) + 428 = 928.

2) 34 906. 3) Відстань до школи більша на 45 м.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _____________________________

2. Додаткове завдання. При яких значеннях а вираз 10608375 - (578395 - а) набуває:

1) найбільшого значення; 2) найменшого значення?

Відповідь. 1) 578395; 2) 0.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити