Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 11 (резервна година). УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ «НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ПОРІВНЯННЯ, ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ»

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Натуральні числа. Порівняння, додавання і віднімання натуральних чисел»; удосконалити вміння розв'язувати задачі з цієї теми;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово);

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання та наочність: _______

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання завдань на картках із друкованою основою з подальшою перевіркою і обговоренням

1. Чи правильне твердження?

Поставте позначку «так» або «ні» у відповідній клітинці таблиці:

Твердження

Так чи ні

Натуральними називають числа від 0 до 10


Найменшим натуральним числом є нуль


Найбільшого натурального числа не існує


Для запису чисел використовують дев’ять цифр


Запис «a < b» читають так: «а менше b»


2. Заповніть пропуски:

1) Число 90840051263 читають так: 90 __________________ 840 __________________ 51 __________________.

2) Число 5084236001 читають так: __________________ мільярдів __________________ мільйонів __________________ тисяч __________________.

3) Суму чисел 25 і 39 знаходять так: __________________.

4) У виразі 59 + 37 = 96 числа 59 і 37 називають __________________, а число 96 — __________________.

5) Переставну властивість додавання для чисел 108 і 236 записують так: __________________.

6) Щоб знайти значення виразу (457 + 705) + 295 можна ____________________________________

________________________________________________________________________.

7) Сума чисел 376 і 0 дорівнює __________________.

8) Збільшити число 39 на 14 означає ____________________________________.

9) Якщо кожне з чотирьох чисел збільшити на 8, то сума цих чисел збільшиться на __________________.

10) Різницю чисел 98 і 63 знаходять так: ____________________________________.

11) У виразі 78 - 15 = 63 число 78 називають __________________, число 15 — __________________, число 63 — __________________.

12) Різниця чисел 165 і 0 дорівнює __________________.

13) Зменшити число 58 на 19 означає __________________.

14) Щоб дізнатися, на скільки число 154 більше від числа 97, треба ____________________________________

________________________________________________________________________.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ______________________________

2. Додаткові завдання

1) Запишіть у порядку зростання числа a, b і c, якщо a = 48 + 69, b = 74 + 47, c = 210 - 97.

2) Складіть вираз для розв’язування задачі:

Першого дня новий фільм подивилося 425 глядачів, а другого — на 23 глядачі менше. Скільки глядачів подивилося новий фільм за два дні?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ______________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) У якому з випадків записане число: п’ятдесят мільйонів двадцять тисяч три?

А. 50200003. Б. 50020003. В. 50000203. Г. 50200003.

2) У якому з випадків неправильно порівняно числа?

А. 35 407 > 30547. Б. 12909 < 13000. В. 72069 > 72154. Г. 123576 < 125376.

3) Сума яких із наведених чисел дорівнює 908?

А. 454 і 464. Б. 695 і 203. В. 371 і 527. Г. 552 і 356.

4) На скільки число 29 023 більше за число 25 020?

А. 4023. Б. 5043. В. 4003. Г. 4030.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) У якому з випадків записане число: сорок мільйонів триста тисяч десять?

А. 40030010. Б. 40030010. В. 4000030010. Г. 40300010.

2) У якому з випадків неправильно порівняно числа?

А. 27918 > 27819. Б. 41999 > 300000. В. 15175 < 15715. Г. 989 810 > 899999.

3) Сума яких із наведених чисел дорівнює 810?

А. 576 і 224. Б. 448 і 372. В. 295 і 505. Г. 349 і 461.

4) На скільки число 34 030 менше від числа 38 037?

А. 4007. Б. 3037. В. 4307. Г. 4070.

Відповіді:

Варіант 1. 1) Б. 2) В. 3) Г. 4) В.

Варіант 2. 1) Г. 2) Б. 3) Г. 4) А.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _____________________________

2. Додаткове домашнє завдання. В одній цистерні міститься 60 т бензину, а в другій — 54 т. Із першої цистерни щогодини відкачують по 500 кг бензину, а в другу — накачують по стільки ж кожної півгодини. За який час в обох цистернах бензину стане порівну?

Відповідь. 4 год.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити