Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 13. МНОЖЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття добутку натуральних чисел; сформувати вміння виконувати множення багатоцифрових чисел; домогтися засвоєння властивостей нуля й одиниці під час множення;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

✵ уміння вчитися впродовж життя — усвідомлювати цінність нових знань і вмінь;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Як називають числа у виразі:

1) 53 ∙ 3 = 156; 2) 37 ∙ 37 = 1369; 3) a ∙ b = c ?

2. Подайте у вигляді добутку суму чисел:

3. Знайдіть добуток чисел:

1) 50 і 5; 2) 138 і 100; 3) 13, 2 і 10.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади, що приводять до поняття дії множення:

2. Що називають добутком числа a на натуральне число b?

3. Що означає збільшити число a у n разів?

4. Властивості нуля й одиниці під час множення.

5. Приклади множення багатоцифрових чисел «у стовпчик»:

VI. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть суму:

а) 17 доданків, кожний із яких дорівнює 1004;

б) 358 доданків, кожний із яких дорівнює 28 007;

в) 129 доданків, кожний із яких дорівнює 30 015, і 247 доданків, кожний із яких дорівнює 150 010.

2) Збільште:

а) число 115 у 1300 разів; б) число 100 250 у 298 разів.

3) Виконайте множення:

а) 1000 10; б) 25 ∙ 20 000; в) 75000 ∙ 300; г) 105 ∙ 5000; д) 33 ∙ 3000; е) 2000 ∙ 50000.

4) Добуток двох чисел дорівнює нулю. Різниця цих чисел дорівнює 50. Знайдіть ці числа.

5) Добуток двох натуральних чисел дорівнює 100, а сума цих чисел дорівнює 101. Знайдіть ці числа.

6) Знайдіть значення виразу 11 ∙ а, якщо:

а) а = 23; б) а = 18; в) а = 45; г) а = 33.

Чи помітили ви закономірність, що виникає під час множення двоцифрових чисел на 11? Сформулюйте відповідне правило.

VІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Виконайте множення: 105 ∙ 15.

А. 1725. Б. 2025. В. 1575. Г. 2205.

2) Чому дорівнює добуток будь-якого числа m і одиниці?

А. m. Б. 1. В. 0. Г. Це залежить від m.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Виконайте множення: 102 ∙ 12.

А. 1244. Б. 1044. В. 1424. Г. 1224.

2) Чому дорівнює добуток будь-якого числа n і нуля?

А. n. Б. 1. В. 0. Г. Це залежить від n.

Відповіді:

Варіант 1. 1) В. 2) А.

Варіант 2. 1) Г. 2) В.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _________________________________________

2. Додаткове завдання. Якщо не закрити кран під час чищення зубів, то дарма виллється 3 л води. Дмитрик і Маринка чистять зуби двічі на день. Минулого тижня Дмитрик забув закрити кран тричі, а Маринка тільки один раз закрила. Скільки води витекло даремно через неуважність дітей?

Відповідь. 48 л.

— Реалізація наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити