Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 15. ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння переставної та сполучної властивостей множення; сформувати вміння застосовувати ці властивості до обчислення значень виразів;

ключові компетентності:

✵ соціальна та громадянська компетентності — ухвалювати аргументовані рішення;

✵ ініціативність і підприємливість — генерувати нові ідеї, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності;

✵ уміння вчитися впродовж життя — доводити правильність власного судження або визнавати помилковість;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: ______

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

Варіант 2

1) Обчисліть:

120005 ∙ 130

140007 ∙ 140

2) Знайдіть значення виразу:

53 ∙ 7 ∙ b, якщо b = 1000

49 ∙ 8 ∙ а, якщо a = 10 000

3) Знайдіть значення виразу:

(643 + 157) ∙ 600

(352 + 348) ∙ 800

4) Порівняйте значення виразів:

a = 370 ∙ (109 - 108) і b = 37 ∙ 10

a = 29 ∙ 10 і b = 290 ∙ (1002 - 1001)

5) Маса одного підручника дорівнює 450 г. Знайдіть масу комплекту підручників для 5 класу

5) Один учень за рік використовує 57 зошитів. Скільки зошитів потрібно на рік для всіх учнів вашого класу?

Відповіді

Варіант 1. 1) 15 600 650. 2) 371 000. 3) 480 000. 4) a = b.

Варіант 2. 1) 19 600 980. 2) 3 920 000. 3) 560 000. 4) a = b.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

Обчисліть:

1) 25 ∙ 4; 2) 125 ∙ 8; 3) 175 ∙ 4; 4) 250 ∙ 4; 5) 5 ∙ 5 ∙ 8; 6) 50 ∙ 6.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Переставна властивість множення.

2. Сполучна властивість множення.

3. Приклади застосування переставної та сполучної властивостей множення:


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________

2. Додаткові завдання

1) Обчисліть:

а) 4 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 15 ∙ 25 ∙ 40; б) 5 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 25 ∙ 913.

2) Спростіть вираз 50а ∙ 2b і знайдіть його значення, якщо:

а) а = 3, b = 16; б) а = 20, b = 57;

в) а = 84, b = 3; г) а = 1625, b = 0.

4) Знайдіть значення виразу (96 + 29) ∙ 34 ∙ (696 - 688) ∙ (514 + 486).

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _________________________

2. Робота в групах

Оберіть, хто з членів групи координуватиме роботу і відповідатиме за її кінцевий результат. Складіть план роботи. Розподіліть, хто який пункт плану виконуватиме. Розв’яжіть задачі. Обговоріть здобуті розв’язання. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Задача 1

Обчисліть найбільш зручним способом:

1) 5 ∙ 34516 ∙ 20; 2) 125 ∙ 4576 ∙ 8.

Задача 2

Спростіть вираз:

1) 125 ∙ 3х; 2) 18y ∙ 11; 3) 17а ∙ 9b; 4) 30а ∙ 7 ∙ b ∙ 5 ∙ с.

Задача 3

Знайдіть значення виразу:

1) (66 + 34) ∙ 397 ∙ (55896 - 55895); 2) (993 - 989) ∙ 129 ∙ (23 + 27).

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________________

2. Додаткове завдання. Знайдіть усі пари чисел A і B такі, щоб була правильною рівність:

1) A ∙ 3 ∙ B = 111; 2) A ∙ 7 ∙ B = 273.

Відповідь. 1) A = 37, B = 1 або A = 1, B = 37; 2) A = 39, B = 1, або A = 1, B = 39, або A = 13, B = 3, або A = 3, B = 13.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити