Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 16. РОЗПОДІЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ МНОЖЕННЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння розподільної властивості множення натуральних чисел; сформувати вміння застосовувати цю властивість до розв'язування задач;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією;

✵ ініціативність і підприємливість — ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

1) Вибравши зручний порядок дій, знайдіть найбільший із наведених добутків.

А. 8 ∙ 243 ∙ 125.

Б. 243 ∙ 110 ∙ 10.

В. 25 ∙ 8 ∙ 243 5.

Г. 2 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 243 ∙ 20.

2) Скориставшись переставною та сполучною властивостями множення, визначте (не виконуючи письмових обчислень), яка з наведених нерівностей неправильна.

A. 5 ∙ 127 ∙ 20 > 4 ∙ 126 ∙ 25.

Б. 50 ∙ 102 > 2 ∙ 101 ∙ 5 ∙ 5.

B. 4 ∙ 6 ∙ 9 ∙ 5 ∙ 5 > 54 ∙ 50.

Г. 2 ∙ 2 ∙ 5 ∙ 47 ∙ 5 < 5 ∙ 46 ∙ 20.

3) Після спрощення якого з наведених виразів дістанемо 560а?

А. 5 ∙ 5 ∙ 4 ∙ а 7 ∙ 8.

Б. 2 ∙ 7 ∙ 2 ∙ а ∙ 4 ∙ 5.

В. 23 ∙ а ∙ 2 ∙ 2 ∙ 5.

Г. а ∙ 56 ∙ 4 ∙ 5.

4) При якому значенні x правильна рівність 25 ∙ x ∙ 40 = 2000?

А. 1. Б. 5. В. 2. Г. 0.

Варіант 2

1) Вибравши зручний порядок дій, знайдіть найменший із наведених добутків.

А. 35 ∙ 2 ∙ 25 ∙ 4.

Б. 35 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 25.

В. 2 ∙ 4 ∙ 25 ∙ 5 ∙ 7.

Г. 25 ∙ 71 ∙ 4.

2) Скориставшись переставною та сполучною властивостями множення, визначте (не виконуючи письмових обчислень), яка з наведених нерівностей неправильна.

A. 2 ∙ 8 ∙ 5 < 2 ∙ 9 ∙ 5.

Б. 3 ∙ 25 ∙ 5 > 25 ∙ 4 ∙ 4.

B. 37 ∙ 20 ∙ 5 > 25 ∙ 4 ∙ 36.

Г. 12 ∙ 3 ∙ 40 < 18 ∙ 4 ∙ 12.

3) Після спрощення якого з наведених виразів дістанемо 720b ?

А. 8 ∙ 5 ∙ 2 ∙ 6 ∙ b.

Б. 9 ∙ 25 ∙ b ∙ 4 ∙ 8.

В. 18 ∙ 4 ∙ b ∙ 5 ∙ 2.

Г. 12 ∙ b ∙ 25 ∙ 4 ∙ 6.

4) При якому значенні x правильна рівність 125 ∙ x ∙ 8 = 4000?

А. 4. Б. 40. В. 2. Г. 1.

Відповіді

Варіант 1. 1) Б. 2) Г. 3) Б. 4) В.

Варіант 2. 1) Б. 2) Б. 3) В. 4) А.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Обчисліть:

1) 47 + 53; 2) 128 + 72; 3) 369 + 631; 4) 576 - 476.

2. Наведіть приклади чисел, сума яких є «круглим» числом.

3. Укажіть спільний множник доданків, що входять до виразу:

1) 23 ∙ 495 + 23 780; 2) 350 ∙ 87 + 87 ∙ 450; 3) 2 ∙ a + 7 ∙ a; 4) 5 ∙ k + 10 ∙ k + k ∙ 8.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Формулювання розподільної властивості множення відносно:

1) додавання; 2) віднімання.

2. Використання розподільної властивості множення для:

1) винесення спільного множника за дужки; 2) розкриття дужок.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником__________________

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

1) Обчисліть у найзручніший спосіб значення виразу:

а) 515 ∙ 82 + 515 ∙ 18;

б) 496 ∙ 39 - 495 ∙ 39;

в) 354 ∙ 93 + 354 ∙ 207;

г) 15 ∙ 48 — 35 ∙ 15 + 87 ∙ 15

а) 34 ∙ 219 + 66 ∙ 219;

б) 569 ∙ 45 - 568 ∙ 45;

в) 419 ∙ 287 + 419 ∙ 13;

г) 57 ∙ 187 - 57 ∙ 43 - 57 ∙ 44

2) Розкрийте дужки:

а) 3(a + 9); б) 8(6 - у); в) (m - 9) 5; г) 12(5a - 6); д) 8(m + n - k)

а) 4 (х + 7); б) 7 (5 - b); в) (z - 4) ∙15; г) 13(4p - 2); д) 7(a - b + с)

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________

2. Додаткове завдання. До невідомого числа додали це саме число, помножене на 9, і дістали 130. Знайдіть невідоме число.

Відповідь. 13.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити