Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 17. РОЗПОДІЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ МНОЖЕННЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння застосовувати розподільну властивість множення до розв'язування задач;

ключові компетентності:

✵ інформаційно-цифрова компетентність — визначати достатність даних для розв'язання задачі;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Математичний диктант із подальшою перевіркою і обговоренням

1) За розподільним законом множення добуток суми чисел b і c на число а дорівнює...

2) Сума добутків ak і bk дорівнює добуткові...

3) Щоб помножити суму чисел а і b на число c , можна...

4) Добуток різниці чисел x і у на число m дорівнює...

5) Запишіть вираз: різниця чисел 40 і 1, помножена на 9. Знайдіть його значення, застосувавши розподільну властивість.

6) Запишіть вираз: 677 ∙ 58 + 323 ∙ 58. Знайдіть його значення, застосувавши розподільну властивість.

7) Подайте вираз 31а + 19а у вигляді добутку.

8) Подайте вираз 29b - b у вигляді добутку.

9) Запишіть вираз 15(2 + х).Застосуйте до цього виразу розподільну властивість.

10) Запишіть вираз k + 72k. Подайте цей вираз у вигляді добутку.

11) Запишіть вираз 46а + 24а. Знайдіть значення цього виразу, якщо а = 11.

12) Запишіть нерівність 437 > (125 - 16) ∙ 4. Перевірте її правильність двома способами.

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткові завдання

1) Порівняйте значення виразів:

а) 37 ∙ 218 + 63 ∙ 218 і 217 ∙ 128 - 28 ∙ 217;

б) 568 ∙ 143 — 566 ∙ 143 і 3 ∙ 129 + 3 ∙ 14;

в) 52 ∙ 187 - 52 ∙ 43 - 52 ∙ 44 і 26 ∙ 79 + 26 ∙ 83 + 38 ∙ 26.

2) Обчисліть:

а) 101 ∙ 24; б) 51 ∙ 9; в) 99 ∙ 13; г) 49 ∙ 12; д) 501 ∙ 83; е) 499 ∙ 18; ж) 203 ∙ 25; з) 198 ∙ 35.

3) Знайдіть значення виразу:

а) 53m - 16m - 17m, якщо m = 549;

б) 17x - 8x + 23x - 18, якщо x = 312.

4) Знайдіть значення x, при якому:

а) сума виразів 59x і 41x дорівнює 220;

б) сума виразів 139x і 135x дорівнює 274;

в) вираз 26x більший за 16x на 200;

г) вираз 35x менший від 59x на 2400.

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Спростіть вираз 36а + a - 10.

А. 37а - 10. Б. 27а. В. 36а - 10. Г. 26а.

2) Скористайтеся розподільною властивістю для обчислення значення виразу 99 ∙ 19.

А. 100 ∙ 19 - 1. Б. 100 - 19. В. 100 ∙ 19 - 19. Г 99 ∙ 10 + 9.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Спростіть вираз 45b + b - 20.

А. 26b. Б. 46b - 20. В. 45b - 20. Г. 25b.

2) Скористайтеся розподільною властивістю для обчислення значення виразу 101 ∙ 11.

А. 100 ∙ 11 +11. Б. 100 + 11. В. 100 ∙ 11 + 1. Г. 101 ∙10 + 1.

Обведіть кружечком букву, яка на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Відповіді

Варіант 1. 1) А. 2) В.

Варіант 2. 1) Б. 2) А.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ___________________________________

2. Додаткове завдання. Чотири корови і три кози з’їдають 54 кг сіна, а дві корови і дві кози — 34 кг. Скільки кілограмів сіна з’їдять 8 корів і 7 кіз?

Відповідь. 122 кг.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити