Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАСІ

І семестр (64 год, 4 години на тиждень, резерв — 14 годин)

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Дата

Примітки

1

Повторення матеріалу, вивченого в 1-4 класах. Дії першого ступеня

1

 

Резервна година

2

Повторення матеріалу, вивченого в 1-4 класах. Дії другого ступеня

1

 

Резервна година

Тема 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини (40 годин + 6 резервних годин)

3-12

Натуральні числа. Порівняння, додавання і віднімання натуральних чисел (9 годин + 1 резервна година)

10

   

3

Натуральні числа. Число нуль

1

   

4, 5

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

2

   

6

Порівняння натуральних чисел

1

   

7, 8

Додавання натуральних чисел. Переставна та сполучна властивості додавання

2

   

9, 10

Віднімання натуральних чисел

2

   

11

Узагальнення знань із теми «Натуральні числа. Порівняння, додавання і віднімання натуральних чисел»

1

 

Резервна година

12

Контрольна робота № 1

1

   

13-23

Множення і ділення натуральних чисел (10 годин + 1 резервна година)

11

   

13, 14

Множення натуральних чисел

2

   

15

Переставна та сполучна властивості множення

1

   

16, 17

Розподільна властивість множення

2

   

18

Квадрат і куб натурального числа

1

   

19, 20

Ділення натуральних чисел

2

   

21

Ділення з остачею

1

   

22

Узагальнення знань із теми «Множення і ділення натуральних чисел»

1

 

Резервна година

23

Контрольна робота № 2

1

   

24-35

Числові та буквені вирази. Рівняння (9 годин + 3 резервні години)

12

   

24

Числові та буквені вирази. Формули

1

   

25-27

Рівняння

3

   

28-30

Розв’язування текстових задач

3

   

31

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

1

   

32, 33

Розв’язування задач на всі дії з натуральними числами

2

 

Резервні години

34

Узагальнення знань із теми «Числові та буквені вирази. Рівняння»

1

 

Резервна година

35

Контрольна робота № 3

1

   

36-48

Геометричні фігури і величини (12 годин +1 резервна година)

13

   

36

Відрізок і його довжина

1

   

37

Промінь. Пряма

1

   

38

Координатний промінь. Шкала

1

   

39

Кут та його градусна міра

1

   

40

Види кутів

1

   

41

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами

1

   

42

Прямокутник. Квадрат

1

   

43

Площа прямокутника і квадрата

1

   

44

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

1

   

45, 46

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

2

   

47

Узагальнення знань із теми «Геометричні фігури і величини»

1

 

Резервна година

48

Контрольна робота № 4

1

   

Тема 2. Дробові числа і дії з ними (60 годин + 18 резервних годин)

49-62

Звичайні дроби і дії з ними (10 годин +4 резервні години)

14

   

49-51

Звичайні дроби

3

   

52

Правильні та неправильні дроби

1

   

53

Розв’язування задач

1

 

Резервна година

54

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

1

   

55

Мішані числа

1

   

56

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

1

   

57

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

1

   

58

Розв’язування задач

1

 

Резервна година

59

Додавання і віднімання мішаних чисел

1

   

60

Розв’язування задач

1

 

Резервна година

61

Узагальнення знань із теми «Звичайні дроби і дії з ними»

1

 

Резервна година

62

Контрольна робота № 5

1

   

63, 64

Узагальнення і систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі. Розв’язування задач

2

 

Резервні години

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити