Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 18. КВАДРАТ І КУБ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття степеня числа, показника і основи степеня, квадрата і куба числа; сформувати вміння обчислювати значення числових виразів, що містять піднесення натурального числа до квадрата і куба;

ключові компетентності:

✵ математична компетентність — установлювати відношення між реальними об'єктами навколишнього середовища, будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів;

✵ уміння вчитися впродовж життя — усвідомлювати цінність нових знань і вмінь;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: ______

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання завдань на картках із друкованою основою

Варіант 1

1) Застосуйте розподільну властивість множення:

2) Закресліть неправильні рівності:

3) Запишіть у вигляді добутку вираз:

4) Запишіть трьома різними способами добуток 7а у вигляді суми двох доданків:

Варіант 2

1) Застосуйте розподільну властивість множення:

2) Закресліть неправильні рівності:

3) Запишіть у вигляді добутку вираз:

4) Запишіть двома різними способами добуток 5m у вигляді суми двох доданків:

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Подайте у вигляді добутку: 8 + 8 + 8 + 8 + 8.

2. Подайте у вигляді добутку двох рівних множників число:

1) 25; 2) 49; 3) 100; 4) 10 000.

3. Подайте у вигляді добутку трьох рівних множників число:

1) 8; 2) 125; 3) 1000.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що називають степенем числа?

2. Основа і показник степеня.

3. Що називають квадратом числа?

4. Що називають кубом числа?

5. Порядок виконання дій у виразах, що містять степені.

6. Приклади знаходження значення виразів, що містить піднесення натурального числа до квадрата і куба:


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткові завдання

1) Обчисліть:

а) 162 + 724; б) 742 - 402; в) 262 - (142 ∙ 2 + 157); г) 422 ∙ 2 + 35 ∙ 102.

2) Знайдіть значення виразу:

а) (204 ∙ 35 - 7138)3; б) 43 ∙ 5 + 4 ∙ 103.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто розв’язуватиме задачу 1, а хто — задачу 2. Розв’яжіть задачі і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Задача 1

На фабриці мило пакують у коробки. Бруски мила складають 10-ма рядами по 10 штук у кожному ряду, усього таких 10 шарів. Скільки брусків мила в кожній коробці? Запишіть вираз для обчислення кількості брусків мила в кожній коробці у вигляді степеня.

Задача 2

Кожний із шести шматків тканини розрізали на 6 квадратів. Із кожного квадрата вийшло по шість носових хусточок. Скільки всього вийшло носових хусточок? Запишіть вираз для обчислення кількості носових хусточок у вигляді степеня.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ____________________________________

2. Додаткове завдання. Знайдіть значення виразу (53)2 - (52)3.

Відповідь. 0.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити