Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 19. ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття дії ділення, домогтися засвоєння властивостей нуля й одиниці під час ділення; сформувати вміння виконувати ділення багатоцифрових чисел;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: ______

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Самостійна робота з подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Варіант 2

1) Обчисліть:

а) 42 + 72; б) 162 : 32 - 23

а) 23 + 82; б) 182 : 36 - 32

2) Знайдіть значення виразу:

а) m2 + 4, якщо m = 9;

б) 2а2 - 15, якщо a = 6

а) z2 + 5, якщо z = 8;

б) 4n2 - 16, якщо n = 5

Відповіді

Варіант 1. 1) а) 65; б) 0. 2) а) 85; б) 57.

Варіант 2. 1) а) 72; б) 0. 2) а) 69; б) 84.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1) Як називають числа в рівності:

а) 35 : 7 = 5; б) 19 : 19 = 1; в) 43 : 1 = 43; г) a : b = c?

2) Знайдіть частку чисел: а) 65 і 13; б) 99 і 9; в) 150 і 30.

3) Користуючись наведеними прикладами, поясніть, як виконують ділення «куточком»:

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що називають дією ділення?

2. Що показує частка a: b ?

3. Рівності: 0 : a = 0 (а ≠ 0); a : a = 1; (a ≠ 0); a : 1 = a.

4. Ділення натурального числа, що закінчується нулями, на розрядну одиницю.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Додаткові завдання

1) Зменште число 29500:

а) у п’ять разів; б) у двадцять п’ять разів; в) у сто двадцять п’ять разів.

2) Знайдіть частку:

а) шести тисяч і двох тисяч;

б) чотирьохсот тисяч і двохсот тисяч;

в) десяти мільйонів і п’яти мільйонів;

г) трьохсот тисяч і двох;

д) дев’яти мільйонів і трьох.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником________________________________

2. Виконання усних вправ

1) Знайдіть частку чисел:

а) 606 606 і 202; б) 444 444 і 444.

2) При якому значенні a правильна рівність:

а) a : 5 = 1; б) a : 1 = 10; в) a : 100 = 0; г) 625 : a = 625; д) 1 : a = 1; е) a : a = 1; ж) 0 : a = 1; з) 0 : a = 0?

3) У скільки разів:

а) число 15 більше за число 5; б) число 3 менше від числа 18?

4) Зменште число:

а) 380 000 у 100 разів; б) 47 000 у 1000 разів.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _____________________________

2. Додаткове завдання. У запису деякі цифри замінено на зірочки. Відновіть запис.

Відповідь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити