Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 20. ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння виконувати ділення чисел, застосовувати дію ділення до розв'язування задач;

ключові компетентності:

✵ уміння вчитися впродовж життя — коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

✵ спілкування державною мовою — робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах, зокрема, у таблицях;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Математичний диктант із подальшою перевіркою та обговоренням

1) Поділити число а на число b означає...

2) Виконайте ділення 240 : 16. Перевірте результат за допомогою множення.

3) Знайдіть частку, якщо ділене дорівнює 312, а дільник дорівнює 78.

4) Частка а : b показує...

5) У скільки разів число 69 більше від числа 23?

6) Якщо ділене і дільник — рівні натуральні числа, то частка дорівнює...

7) Якщо будь-яке натуральне число поділити на одиницю, то дістанемо...

8) Знайдіть частку, якщо ділене дорівнює 747, а дільник дорівнює 1.

9) Знайдіть частку, якщо ділене і дільник дорівнюють 312.

10) Знайдіть значення виразу 0 : 17.

11) Жодне натуральне число не можна ділити на...

12) Частка від ділення числа 25 000 на найменше трицифрове число дорівнює...

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

План вивчення теми

1. Як зміниться частка, якщо ділене залишити без змін, а дільник: 1) збільшити; 2) зменшити?

2. Як змінюється частка, якщо дільник залишити без змін, а ділене: 1) збільшити; 2) зменшити?

3. Приклади зміни частки за зміни діленого і дільника:


IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з підручником _________

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ___________________________

Альтернативні варіанти

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання 1, а хто — завдання 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Заповніть порожні клітинки в таблиці.

1)

Площа поля

Урожайність картоплі

Кількість зібраної картоплі

48 га

19 тонн з гектара


54 га


2106 т


18 тонн з гектара

1008 т

2)

Шлях


375 000 м

192 000 м

Швидкість

54 км/год

75 км/год


Час

120 хв


240 хв

3. Виконання тестових завдань із подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Як зміниться частка, якщо ділене збільшити вдвічі, а дільник залишити без змін?

А. Зменшиться вдвічі. Б. Збільшиться вдвічі. В. Залишиться без змін.

2) Як зміниться частка, якщо дільник зменшити втричі, а ділене залишити без змін?

А. Збільшиться втричі. Б. Зменшиться втричі. В. Залишиться без змін.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Як зміниться частка, якщо ділене залишити без змін, а дільник збільшити втричі?

А. Зменшиться втричі. Б. Збільшиться втричі. В. Залишиться без змін.

2) Як зміниться частка, якщо ділене зменшити вдвічі, а дільник залишити без змін?

А. Залишиться без змін. Б. Збільшиться вдвічі. В. Зменшиться вдвічі.

Відповіді

Варіант 1. 1) Б. 2) А.

Варіант 2. 1) А. 2) В.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ___________________________________

2. Додаткове завдання. Як зміниться частка, якщо ділене збільшити на дільник, а дільник залишити без змін?

Відповідь. Збільшиться на одиницю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити