Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 21. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння правила ділення з остачею; сформувати вміння знаходити неповну частку і остачу під час виконання ділення з остачею, виражати ділене через дільник, неповну частку і остачу;

ключові компетентності:

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією; розв'язувати задачі, зокрема практичного змісту;

✵ уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому

Індивідуальні завдання

1) На обробку 12 деталей на токарному верстаті було витрачено 204 хв. Скільки часу потрібно витратити на обробку 109 таких же деталей?

2) Залізні рейки завдовжки 6 м замінили новими завдовжки 9 м. Скільки потрібно нових рейок, щоб замінити 750 старих?

3) Для перевезення вантажу потрібно 42 вагони вантажністю 16 т. Скільки потрібно вагонів вантажністю 28 т для перевезення того ж вантажу?

4) Маса чавунної болванки 23 кг. Скільки деталей по 16 кг можна виготовити з 24 болванок?

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Колективне виконання вправи

Запишіть приклади: 99 : 11; 101 : 11; 56 : 14; 66 : 15; 78 : 13; 200 : 100; 303 : 33; 500 : 150. Підкресліть ті з них, у яких неможливо виконати ділення націло.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що називають неповною часткою?

2. Що називають остачею?

3. Співвідношення між остачею та дільником.

4. Як виразити ділене через дільник, неповну частку і остачу?

5. Формула a = bq + r , де a — ділене, b — дільник, q — неповна частка, r — остача, r < b.

6. Приклади ділення з остачею:


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________

2. Додаткові завдання

1) Число x поділили на 6 і дістали частку 6, в остачі — також 6. Чи правильно поділили? Чому дорівнює число x?

2) 14 апельсинів, не розрізаючи, поділили порівну між чотирма дітьми. Апельсини, що залишилися, поділили порівну мама і тато. Скільки апельсинів отримала кожна дитина, скільки — мама і скільки — тато?

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником __________________________

2. Самостійна робота з подальшою перевіркою і обговоренням

Варіант 1

Варіант 2

1) Чому дорівнює остача від ділення 112 на 9?

А. 12. Б. 4. В. 8. Г. 6.

2) Яке з наведених чисел не може бути остачею від ділення деякого числа на 6?

А. 2. Б. 4. В. 1. Г. 7.

3) У мішку було 50 кг цукру. Його розфасували в пакети по 3 кг кожний. Скільки кілограмів цукру залишилось у мішку після розфасовки?

4) Дріт довжиною 265 м розрізали на однакові шматки по 35 см кожний. Скільки отримали шматків і якої довжини залишився шматок дроту?

1) Знайдіть неповну частку від ділення 98 на 8.

А. 2. Б. 6. В. 8. Г. 12.

2) Яке з наведених чисел може бути остачею від ділення деякого числа на 4? А. 3. Б. 4. В. 5. Г. 6.

3) У ящику було 64 кг полуниці. Її розклали в кошики по 3 кг кожний. Скільки кілограмів полуниці залишилось у кошику після розкладання?

4) На овочеву базу привезли 325 ц картоплі. Її розфасували в мішки по 40 кг кожний. Скільки отримали мішків і скільки залишилось нерозфасованої картоплі?

Відповіді

Варіант 1. 1. Б. 2. Г. 3. 2 кг. 4. 757 кусків, 5 см.

Варіант 2. 1. Г. 2. А. 3. 1 кг. 4. 812 мішків, 20 кг.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ________________________________

2. Додаткове завдання. Якби деяке число було на 10 менше, то його можна було б поділити на 70 і дістати 7. Знайдіть це число.

Розв'язання. Нехай невідоме дорівнює а. Тоді за умовою a - 10 = 70 ∙ 7, звідки a = 500.

Відповідь. 500.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити