Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 22 (резервна година). УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ «МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ»

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Множення і ділення натуральних чисел»; удосконалити вміння розв'язувати задачі з цієї теми;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово);

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання та наочність: __________

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Усне розв'язування задач

1) Знайдіть ділене, якщо дільник дорівнює 14, неповна частка — 4, а остача — 3.

2) Виразіть ділене через неповну частку, дільник і остачу у вигляді рівності a = bq + r, де a — ділене, b — дільник, q — неповна частка, r — остача:

а) 75 : 8; б) 412 : 12.

3) Богдан поділив 71 на деяке число і отримав остачу 8. На яке число ділив Богдан?

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання завдань на картках із друкованою основою з подальшою перевіркою і обговоренням

Заповніть пропуски:

1) Добуток чисел 12 і 15 знаходять так:____________________ .

2) У виразі 23 ∙ 5 = 115 числа 23 і 5 називають______________ , а число 115 — __________________________.

3) Переставну властивість множення для чисел 134 і 209 записують так:

4) Щоб знайти добуток (25 ∙ 47) ∙ 4 , можна_______________ .

5) Використовуючи розподільну властивість множення, вираз 36 ∙ 19 + 64 ∙ 19 можна записати так: __________________________.

6) Добуток 485 і 1 дорівнює______________________________ .

7) Добуток 0 і 936 дорівнює______________________________ .

8) Вираз 162 у вигляді добутку записують так:_______________ .

9) Добуток 14 ∙ 14 ∙ 14 у вигляді степеня записують так: __________________________.

10) Частку чисел 84 і 12 знаходять так: __________________________.

11) У виразі 108 : 18 = 6 число 108 називають ______________, 18 — _____________, 6 — ___________________.

12) Щоб дізнатися, у скільки разів число 168 більше за число 24, треба __________________________.

13) 67 : 1 = _______; 39 : ______ = 1; ________ : 54 = 0.

14) Якщо ділене зменшити в 10 разів, а дільник залишити без змін, то частка __________________________.

15) Під час ділення чисел 47 і 9 дістанемо неповну частку_____ , остачу ___________.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткові завдання

1) На птахофермі було 160 індиків, що в 5 разів менше, ніж гусей, а курей було в 7 разів більше, ніж індиків і гусей разом. Скільки індиків, гусей і курей було на птахофермі разом?

2) Із одного гектара збирають 32 ц пшениці. Скільки центнерів пшениці зберуть із трьох полів, площі яких дорівнюють 83 га, 75 га, 142 га?

Розв’яжіть задачу, склавши вираз і застосувавши розподільну властивість.

3) Кожне натуральне число від 10 до 20 включно збільште у 8 разів. Здобутий добуток помножте на 25. Як зручніше дістати той самий результат?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Знайдіть число, що в 40 разів більше за число 200.

А. 800. Б. 240. В. 8000. Г. 80 000.

2) Яке число потрібно помножити на 36, щоб дістати 11 016?

А. 36. Б. 306. В. 360. Г. 3 006.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Знайдіть число, що в 60 разів більше за число 300.

А. 18 000. Б. 360. В. 1800. Г. 180 000.

2) Яке число потрібно помножити на 21, щоб дістати 42 021?

А. 21. Б. 210. В. 201. Г. 2001.

Відповіді

Варіант 1. 1) В. 2) Б.

Варіант 2. 1) А. 2) Г.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________

2. Додаткове завдання. Турист за 15 хвилин подолав 1250 м. Визначте швидкість туриста в кілометрах за годину.

Відповідь. 5 км/год.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити