Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 24. ЧИСЛОВІ ТА БУКВЕНІ ВИРАЗИ. ФОРМУЛИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити поняття числового та буквеного виразу; сформувати вміння виконувати завдання, у яких передбачено складання та обчислення значень числових і буквених виразів; сформувати поняття формули; сформувати вміння використовувати формули для обчислення відповідних величин;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

✵ математична компетентність — будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів і процесів;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: ______

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Що означає знайти суму чисел? Знайдіть суму чисел 25 і 302.

2. За допомогою якої дії знаходять різницю чисел? Знайдіть різницю чисел 90 і 47.

3. Що називають добутком двох чисел? Знайдіть добуток чисел 18 і 4.

4. За допомогою якої дії знаходять частку двох чисел? Знайдіть частку чисел 108 і 3.

5. Що спільного і чим відрізняються вирази 35 ∙ (48 : 8 + 14) і 2а + 4(5a - 10)?

6. Чи можна обчислити значення виразу 35 ∙ (48 : 8 + 14)?

7. Від чого залежить значення виразу 2а + 4(5а - 10)? Що потрібно знати, щоб обчислити його значення?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади, що дають уявлення про числові вирази:


2. Означення числового виразу.

3. Що означає знайти значення числового виразу?

4. Приклади, що дають уявлення про буквені вирази:


5. Що називають буквеним виразом?

6. Від чого залежить значення буквеного виразу?

7. Приклади знаходження значення буквених виразів при різних значеннях букви:

8. Що називають формулою?

9. Чим відрізняються формули від числових і буквених виразів?

10. Приклади обчислення значень величин за відповідними формулами:


VI. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткові завдання

1) Уранці в бібліотеці було 45 300 книг. Упродовж дня здали m книг, а видали n книг. Складіть формулу для обчислення кількості p книг у бібліотеці на момент закриття. Обчисліть, якщо m = 1286 , n = 2035.

2) Туристи проходили щодня по 20 км. Запишіть формулу, за якою можна обчислити відстань s, що залишиться подолати туристам через t днів подорожі, якщо довжина маршруту становить 140 км. Обчисліть, якщо t = 1, 2, 5. За скільки днів туристи подолають увесь маршрут?

VII. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

1) Відомо, що а = 20. Знайдіть значення b за формулою:

b = 13 + 37 ∙ а

b = (13 + 37) ∙ а

2) Турист пройшов 48 км пішки, потім а год їхав велосипедом зі швидкістю 15 км/год. Складіть вираз для обчислення відстані, яку подолав турист. Обчисліть значення цього виразу, якщо а = 2

2) Турист протягом t год рухався теплоходом зі швидкістю 35 км/год, а потім 60 км ішов пішки. Складіть вираз для обчислення відстані, яку подолав турист. Обчисліть значення цього виразу, якщо t = 4

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:___________________

2. Додаткове завдання. Виразіть х із формули a = (x + 8) : 9.

Відповідь. х = 9а - 8.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити