Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 25. РІВНЯННЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття рівняння, кореня (розв'язку) рівняння; сформувати вміння наводити приклади рівнянь, пояснювати, що означає розв'язати рівняння; сформувати вміння розв'язувати рівняння за правилами знаходження невідомих компонентів арифметичних дій (додавання і віднімання);

ключові компетентності:

• уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

• спілкування державною мовою — ставити запитання і розпізнавати проблему;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

Варіант 2

1) Спростіть вираз і знайдіть його значення:

673 + a + 427 + 3a, якщо a = 100

985 + 2b - 875 + b, якщо b = 30

2) Розв’яжіть задачу:

Фермер запланував посадити розсаду: а рядів помідорів і b рядів перцю по 10 штук у кожному ряді. Складіть вираз для обчислення кількості кущів розсади, що запланував посадити фермер. Обчисліть, якщо а = 24, b = 22. Чи вистачить фермерові 900 грн, щоб придбати таку кількість розсади, якщо один кущ розсади коштує 2 грн? У разі якщо цих грошей не вистачить, змініть значення a або b так, щоб йому вистачило 900 грн

Садівники вирішили висадили саджанці: x рядів яблунь і у рядів вишень по 10 штук у кожному ряді. Складіть вираз для обчислення кількості саджанців, що вирішили посадити садівники. Обчисліть, якщо x = 5, у = 6. Чи вистачить садівникам 5000 грн, якщо один саджанець коштує 50 грн? У разі якщо цих грошей не вистачить, змініть значення x або у так, щоб йому вистачило 5000 грн

Ø Реалізація наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність»

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Як називають числа під час додавання?

2. Як знайти невідомий доданок?

3. Як називають числа під час віднімання?

4. Як знайти невідоме зменшуване? невідомий від’ємник?

5. Серед рівнянь: x + 5 = 17; x - 9 = 10; 18 + x = 25; 15 - x = 8; 9 ∙ x = 27; x - 5 = 0; 30 : x = 15; 30 - x = 15 укажіть ті, у яких невідомим є:

1) доданок; 2) зменшуване; 3) від’ємник.

6. Складіть рівняння, у якому невідомим є:

1) доданок; 2) зменшуване; 3) від’ємник.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення рівняння.

2. Що називають коренем (розв’язком) рівняння?

3. Що означає розв’язати рівняння?

4. Приклади розв’язування рівнянь за правилами знаходження невідомих компонентів додавання та віднімання:

________________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником ________________________________________________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником __________________

2. Математичний диктант із подальшою перевіркою і обговоренням

1) Рівняння — це рівність, що містить...

2) Серед виразів (x + 4) ∙ 5, 9 + 16 = 25, 3x - 5 = 10 рівнянням є...

3) Значення букви, при якому рівняння стає правильною числовою рівністю, називають...

4) Перевірте, чи є число 3 коренем рівняння x + 127 = 130.

5) Розв’язати рівняння — означає...

6) Запишіть рівняння, лівою частиною якого є різниця чисел x і 6, а правою — число 10. Перевірте, чи є число 16 коренем цього рівняння.

7) Запишіть рівняння, лівою частиною якого є число 25, а правою — сума чисел x і 12. Перевірте, чи є число 11 коренем цього рівняння.

8) Складіть рівняння, коренем якого є число 5.

9) Наведіть приклад рівняння, коренем якого є будь-яке число.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ________________________________________________

2. Додаткове завдання. При якому значенні а коренем рівняння (а + 2018) - (x + 2017) = 2019 є число 0?

Відповідь. При а = 2018.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити