Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 26. РІВНЯННЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати вміння розв'язувати рівняння за правилами знаходження невідомих компонентів арифметичних дій (множення та ділення);

ключові компетентності:

✵ спілкування іноземними мовами — спілкуватися іноземною мовою з використанням числівників, математичних понять і найуживаніших термінів;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

✵ інформаційно-цифрова компетентність — знаходити інформацію та оцінювати її достовірність;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ________________________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

1) Знайдіть невідомий доданок x + 283 = 145 + 355.

А. 783. Б. 217. В. 683. Г. 117.

2) Яке з чисел є коренем рівняння x - (300 - 148) = 358

А. 216. Б. 316. В. 510. Г. 658.

3) Розв’яжіть рівняння 453 - x = 200 - 53.

А. 206. Б. 306. В. 253. Г. 600.

4) Знайдіть суму коренів рівнянь (х - 20) - 35 = 65 i 45 - (15 - у) = 40.

А. 130. Б. 100. В. 140. Г. 90.

Варіант 2

1) Знайдіть невідомий доданок 150 + х = 450 + 100.

А. 400. Б. 300. В. 600. Г. 700.

2) Яке з чисел є коренем рівняння х - 340 = 540 - 40?

А. 100. Б. 200. В. 840. Г. 880.

3) Розв’яжіть рівняння 280 - х = 150 + 10.

А. 440. Б. 430. В. 30. Г. 120.

4) Знайдіть суму коренів рівнянь 25 + (х - 10) = 85 і 55 - (у + 10) = 15.

А. 200. Б. 100. В. 130. Г. 80.

Відповіді

Варіант 1. 1) Б. 2) В. 3) Б. 4) А.

Варіант 2. 1) А. 2) В. 3) Г. 4) Б.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Фронтальне опитування

1) Як називають числа під час множення?

2) Як знайти невідомий множник?

3) Як називають числа під час ділення?

4) Як знайти невідоме ділене?

5) Як знайти невідомий дільник?

2. Виконання усних вправ

1) Спростіть вираз:

а) 6 ∙ (а ∙ 5); б) 3 ∙ (30х); в) (18 ∙ 4)b.

2) Подайте у вигляді добутку двох множників вираз:

а) 3х + 5х; б) 14а + а; в) 18b - 4b; г) 6y - y; д) 17m - 16m.

3) Спростіть вираз:

а) 18y + 4y - 5; б) 16х - 7х + 10; в) 35а + 14 - 20а.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Приклади розв’язування рівнянь за правилами знаходження невідомих компонентів множення та ділення:


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником ___________________________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

Розв’яжіть рівняння:

а) 15 ∙ х = 225; б) х : 14 = 28; в) 9х + 4х = 143; г) 175 : (12 + х) = 5

а) 16 ∙ х = 256, б) х : 12 = 36; в) 7х + 8х = 105; г) 180 : (х - 8) = 5

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ___________________________________

2. Додаткове завдання. Перекладіть англійською (чи іншою іноземною) мовою слова і словосполучення: рівняння, корінь рівняння, розв’язати рівняння. За потреби скористайтеся словником, або перекладачем в Інтернеті, або допомогою вчителя іноземної мови.

Сформулюйте іноземною мовою завдання і відповідь до нього. Розв’яжіть рівняння 2 +180: (х - 11) = 22

Відповідь. 20.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити