Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 27. РІВНЯННЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння розв'язувати рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій;

ключові компетентності:

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією;

✵ уміння вчитися впродовж життя — прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

✵ інформаційно-цифрова компетентність — діяти за алгоритмом та складати алгоритми розв'язування рівнянь;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання завдань на встановлення відповідностей

Установіть відповідність між рівняннями (1-4) та їхніми коренями (А-Д).

Відповіді


Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

1

В

Б

Г

А

2

А

Г

В

Д

3

Г

А

Д

Б

4

Б

Д

Б

В

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником _________________________

2. Додаткові завдання

1) Розв’яжіть рівняння:

а) (х - 2) : 5 = 7; б) x : 3 - 2 = 8; в) (х + 1) : 4 + 1 = 7; г) 10 : (х - 1) = 5; д) 15 : (х + 2) - 1 = 2; е) 10 — 16 : х = 6.

2) Складіть і розв’яжіть рівняння:

а) від суми чисел х і 8 відняли число 348 і дістали 126;

б) різницю чисел х і 18 зменшили на 253 і дістали 246;

в) суму чисел 1549 і х зменшили на 258 і дістали 2153;

г) різницю чисел х і 2504 збільшили на 153 і дістали 1108.

3) Знайдіть невідоме число х, якщо:

а) число х збільшили на 17, результат поділили на 4, дістали 20;

б) число 72 поділили на число х, зменшене на 3, дістали 8;

в) число х збільшили у 5 разів, до результату додали 3, дістали 38.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _____________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1) Розв’яжіть рівняння:

а) 11 ∙ (х - 9) = 121; б) 190 : (х + 5) = 2

а) 12 ∙ (х - 8) = 144; б) 175 : (х + 2)= 5

2) Позначте на координатному промені корінь рівняння:

а) 22х + х - 10 = 59; б) 14y - 2y + 76 = 100

а) 13х + х - 6 = 50; б) 12y - 3y + 81 = 108

3) При якому значенні х

значення виразу 121х на 112 більше від 130?

значення виразу 108х на 93 більше від 123?

Відповіді

Варіант 1. 1) а) 20; б) 90. 2) а) 3; б) 2. 3) 2.

Варіант 2. 1) а) 20; б) 33. 2) а) 4; б) 3. 3) 2.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Число 40 потрібно поділити на три частини так, що якщо до першої частини додати 2, від другої відняти 2, третю поділити на 2, то всі здобуті результати будуть рівними. Знайдіть ці частини.

Відповідь. 8, 12, 20.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити