Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 1 (резервна година). ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В 1-4 КЛАСАХ. ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: відтворити вміння читати і записувати багатоцифрові числа; повторити означення дій додавання і віднімання, назви компонентів цих дій, правила знаходження невідомих компонентів; відтворити вміння виконувати додавання і віднімання чисел;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __________

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

1. Знайомство з учнями класу.

2. Ознайомлення учнів з особливостями вивчення математики в 5 класі, вимогами до вивчення предмета, критеріями оцінювання навчальних досягнень тощо.

3. Ознайомлення учнів зі структурою підручника та особливостями роботи з підручником.

4. Ознайомлення із додатковими матеріалами (зошитами з друкованою основою тощо).

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

План повторення теми

1. Читання і запис натуральних чисел.

2. Додавання і віднімання натуральних чисел.

3. Назви компонентів дії додавання.

4. Знаходження невідомого доданка.

5. Назви компонентів дії віднімання.

6. Знаходження невідомого зменшуваного.

7. Знаходження невідомого доданка.

ІV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником

2. Додаткові завдання

1) У запису 8 8 8 8 8 8 8 8 поставте між деякими числами знак додавання так, щоб утворився вираз, значення якого дорівнює 1000.

Розв'язання

Оскільки нулем закінчується сума п’яти вісімок, то утворивши з поданих вісімок п’ять доданків, дістанемо відповідь: 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000.

2) У запису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 поставте між деякими цифрами знак «плюс» або «мінус» так, щоб утворився вираз, значення якого дорівнює 100.

Приклади відповідей

123 + 45 - 67 + 8 - 9 = 100;

123 - 4 - 5 - 6 - 7 + 8 - 9 = 100;

123 - 45 - 67 + 89 = 100;

123 + 4 - 5 + 67 - 89 = 100;

12 - 3 - 4 + 5 - 6 + 7 + 89 = 100.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником

2. Виконання тестових завдань із подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Запишіть цифрами число двадцять дев’ять тисяч три.

А. 29 300. Б. 29 003. В. 29 030. Г. 2903.

2) Виконайте додавання: 23045 + 36480.

А. 58 625. Б. 59 425. В. 59 525. Г. 60 425.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Запишіть цифрами число тридцять п’ять тисяч шістдесят.

А. 3560. Б. 35 006. В. 35 060. Г. 35 600.

2) Виконайте віднімання: 87 354 - 39156.

А. 48 198. Б. 47 298. В. 49 098. Г. 48 298.

Відповіді

Варіант 1. 1) Б. 2) В.

Варіант 2. 1) В. 2) А.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ________________________________________

2. Додаткове завдання. Вік старого Хоттабича записано різними цифрами.

Про це число відомо, що:

1) якщо першу та останню цифри закреслити, то дістанемо двоцифрове число, що при сумі цифр 13 є найбільшим;

2) перша цифра більша за останню в 4 рази.

Скільки років старому Хоттабичу?

Розв'язання

Найбільшим двоцифровим число із сумою цифр 13 є число 94. Нехай остання цифра — 1. Тоді перша — 4, але така цифра вже є. Нехай остання цифра — 2, тоді перша — 8. Усі цифри різні, маємо 8942. Якщо остання цифра — 3, то перша — 12, що неможливо.

Відповідь. 8942 роки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити