Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 28. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: формувати вміння розв'язувати текстові задачі, зокрема задачі на рух;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач;

✵ математична компетентність — розв'язувати задачі, зокрема практичного змісту;

✵ уміння вчитися впродовж життя — усвідомлювати цінність нових знань і вмінь;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: ______

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання усних вправ

1) Які з рівнянь: x : x = 10; 10 : x = 10; 0 : x = 10; x : 10 = 1 не мають розв’язків?

2) Яке з наведених речень передає зміст рівності 2x = 100?

A. Число x на 2 більше за число 100.

Б. Число 100 вдвічі більше за число x.

B. Число 2 на x менше від числа 100.

Г. Число 100 на 2 менше від числа x.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Математичний диктант із подальшою перевіркою та обговоренням

1. Які величини найчастіше фігурують у задачах на рух?

2. У задачах на рух зазвичай відстань позначають буквою ..., час — буквою ..., швидкість — буквою ...

3. Запишіть формулу, за якою можна знайти відстань, якщо відомі час і швидкість.

4. Запишіть формулу, за якою можна знайти час, якщо відомі відстань і швидкість.

5. Запишіть формулу, за якою можна знайти швидкість, якщо відомі відстань і час.

6. Запишіть одиниці вимірювання: 1) відстані; 2) часу; 3) швидкості.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Задачі на рух річкою.

2. Задачі, у яких діють два учасники руху:

1) рух із одного пункту з відставанням;

2) рух із одного пункту в протилежних напрямках;

3) рух двох об’єктів назустріч один одному;

4) рух в одному напрямі навздогін.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником _________________________________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Усне розв'язування задач

1) Власна швидкість катера дорівнює 30 км/год, а швидкість течії річки — 2 км/год. Яку відстань подолає катер, якщо буде рухатись протягом: а) 3 год за течією? б) 5 год проти течії?

Розв'язання

а) (30 + 2) ∙ 3 = 96 (км); б) (30 - 2) ∙ 5 = 140 (км).

2) Автомобіль і мотоцикл одночасно виїхали з одного міста в одному напрямку. Швидкість автомобіля дорівнює 80 км/год, а швидкість мотоцикла — 40 км/год. Яка відстань буде між ними через 5 год?

Розв'язання

s = (80 - 40) ∙ 5 = 200 (км).

3) Автомобіль і мотоцикл одночасно почали рухатись із одного міста в протилежних напрямках. Швидкість автомобіля дорівнює 80 км/год, а швидкість мотоцикла — 40 км/год. Яка відстань буде між ними через 5 год?

Розв'язання

s = (80 + 40) ∙ 5 = 600 (км).

4) Автомобіль і мотоцикл виїхали одночасно з двох міст і зустрілися через 3 год. Швидкість автомобіля дорівнює 80 км/год, а швидкість мотоцикла — 40 км/год. Чому дорівнює відстань між містами?

Розв'язання

s = (80 + 40) ∙ 3 = 360 (км).

5) Із двох пунктів, відстань між якими дорівнює 150 км, одночасно в одному напрямку почали рух мотоцикл зі швидкістю 40 км/год і автомобіль, який наздоганяв мотоцикл. Із якою швидкістю повинен їхати автомобіль, щоб наздогнати мотоцикл через 3 год?

Розв'язання

1) 150 : 3 = 50 (км/год) — швидкість зближення;

2) 40 + 50 = 90 (км/год) — швидкість автомобіля.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ________________________________

2. Додаткове завдання. Вершник подолав 80 км за 5 год. Який час витратить на цей шлях мотоцикліст, якщо його швидкість буде на 24 км/год більша за швидкість вершника?

Відповідь. 2 години.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити