Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 32 (резервна година). РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВСІ ДІЇ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: формувати вміння застосовувати дії з натуральними числами та їх властивості до розв'язування задач;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Робота в парах

Складіть задачу, що відповідає наведеній схемі. Обміняйтеся задачами з товаришем і розв’яжіть їх. Здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Які дії з натуральними числами ви вмієте виконувати?

2. Сформулюйте властивості додавання. Наведіть приклади застосування цих властивостей.

3. Сформулюйте властивості множення. Наведіть приклади застосування цих властивостей.

4. Яка властивість поєднує дії додавання і множення? Наведіть приклади її застосування.

5. За допомогою якої дії можна дізнатися, на скільки одна з величин більша за другу?

6. За допомогою якої з дій можна дізнатися, у скільки разів одна з величин більша за другу?

7. Які вирази називають числовими?

8. Сформулюйте правила, якими визначається порядок виконання дій під час обчислення значення числового виразу.

9. Які вирази називають буквеними? Від чого залежить значення буквеного виразу?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ___________________________

2. Додаткові завдання

1) Першого дня туристи пройшли 18 км, що на 3 км менше, ніж другого дня. Скільки кілометрів залишилось пройти туристам, якщо довжина всього маршруту дорівнює 47 км?

2) На фарбування дверей витратили 860 г фарби. Це на 380 г більше, ніж потрібно на фарбування вікна. Скільки грамів фарби залишиться після фарбування двох дверей і двох вікон, якщо всього купили 3 кг фарби?

3) У шафі чотири полиці. На першій і другій полицях разом стояло 39 книжок. На третій полиці стояло на 5 книжок менше, ніж на першій, а на четвертій — на 3 книжки менше, ніж на другій. Скільки книжок стояло у шафі?

4) На квітнику росли троянди і жоржини, причому кущів троянд було вдвічі більше, ніж жоржин. Якби троянд було на 10 кущів більше, а жоржин — на 5 кущів більше, то всього на квітнику було б 45 кущів квітів. Скільки кущів троянд і скільки кущів жоржин росло на квітнику?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ___________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Значення якого з виразів: 9 + 11 ∙ 15 чи 11 + 9 ∙ 15 дорівнює 146?

А. 9 + 11 ∙ 15. Б. 11 + 9 ∙ 15. В. Обох. Г. Жодного.

2) У скільки разів число 100 більше за суму чисел 15 і 10?

А. У 4 рази. Б. У 75 разів. В. У 20 разів. Г. Визначити неможливо.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Значення якого з виразів: 8 + 12 ∙ 13 чи 12 + 8 ∙ 13 дорівнює 164?

А. 8 + 12 ∙ 13. Б. 12 + 8 ∙ 13. В. Жодного. Г. Обох.

2) 2) У скільки разів число 90 більше за різницю чисел 20 і 10?

А. У 3 рази. Б. У 80 разів. В. У 9 разів. Г. Визначити неможливо.

Відповіді:

Варіант 1. 1) Б. 2) А.

Варіант 2. 1) А. 2) В.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ________________________________

2. Додаткове завдання. Першого дня зібрали 87 т кавунів і динь, а другого дня кавунів зібрали на 3 т більше, а динь на 2 т менше, ніж першого дня. Скільки тонн кавунів і динь зібрали за два дні?

Відповідь. 175 т.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити