Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 33 (резервна година). РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВСІ ДІЇ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: формувати вміння застосовувати дії з натуральними числами та їх властивості до розв'язування задач;

ключові компетентності:

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією;

✵ спілкування державною мовою — чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

✵ уміння вчитися впродовж життя — прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання завдань на встановлення відповідностей

Установіть відповідність між виразом (1-4) та його значенням (А-Д).

Відповіді


Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

1

Д

Б

Г

В

2

А

Г

Д

Г

3

Б

Д

Б

А

4

В

А

А

Д

ІІІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ____________________________

2. Додаткові завдання

1) У книзі 234 сторінки. Василь у понеділок прочитав 48 сторінок, а кожного з двох наступних днів він читав на 10 сторінок менше, ніж попереднього. Скільки всього днів витратив Василь на читання книги, якщо з четверга він читав по 30 сторінок?

2) Знайдіть число, що в разі збільшення втричі збільшиться на 24.

3) Складіть буквений вираз для розв’язування задачі.

На змагання з баскетболу прийшло а дівчаток, а хлопчиків — на b більше. Для гри вони об’єдналися в команди по 5 гравців. Скільки вийшло команд?

Обчисліть, якщо а = 29, b = 17.

4) Скількома способами можна розставити в ряд букви A, B, C?

5) Скількома способами можна розподілити перше і друге місця в змаганнях, у яких бере участь 12 команд?

IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ____________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

1) Виконайте дії: 59 400 : 27 + 15 ∙ 240.

2) Спростіть вираз (256 - у) - 156 і знайдіть його значення, якщо: а) у = 44; 6) у = 100.

3) У пасажирському потязі 12 вагонів по 54 місця і 6 вагонів по 36 місць. Скільки залишилось вільних місць після того, як 667 пасажирів зайняли свої місця?

Варіант 2

1) Виконайте дії: 350 ∙ 16 + 68 200 : 31.

2) Спростіть вираз 238 - (38 + m) і знайдіть його значення, якщо: а) m = 175; б) m = 200.

3) В актовій залі 420 місць. Скільки залишилось вільних місць, після того як 4 класи по 24 учні і 6 класів по 28 учнів у кожному зайняли свої місця в залі?

Відповіді:

Варіант 1. 1) 5800. 2) а) 56; б) 0. 3) 197 місць.

Варіант 2. 1) 7800. 2) а) 25; б) 0. 3) 156 місць.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ___________________________

2. Додаткове завдання. Сума двох чисел дорівнює 462. Одне з них закінчується нулем. Якщо цей нуль закреслити, то дістанемо друге число. Знайдіть ці числа.

Розв’язання. Якщо в числі, що закінчується нулем, закреслити нуль, то число зменшиться в 10 разів. Нехай число, у якому закреслили нуль, дорівнює х. Тоді до того, як закреслили нуль, це число дорівнювало 10x. За умовою 10х + х = 462, звідки х = 42.

Відповідь. 420 і 42.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити