Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 34 (резервна година). УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ «ЧИСЛОВІ ТА БУКВЕНІ ВИРАЗИ. РІВНЯННЯ»

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Числові та буквені вирази. Рівняння»; удосконалити вміння розв'язувати задачі з цієї теми;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово);

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання та наочність: _____

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ________

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому

Індивідуальні завдання

№ 1. При якому значенні а значення виразу a - 14 більше за число 20 на 2?

№ 2. При якому значенні b число 9 менше від значення виразу b - 18 на 5?

№ 3. При якому значенні m значення виразу m - 12 менше від числа 36 на 9?

№ 4. При якому значенні k число 18 більше за значення виразу k - 5 на 7?

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання завдань на картках із друкованою основою з подальшою перевіркою і обговоренням

1. Поставте в клітинку поруч із виразом букву «Ч», якщо це числовий вираз, букву «Б», якщо буквений, букву «Р», якщо це рівняння.

2. Заповніть пропуски:

1) Коренем рівняння 2(x + 3) = 14 є число 4, тому що


2) Щоб знайти корінь рівняння 23 + x = 87, треба


3) Щоб знайти корінь рівняння 114 : x = 57, треба


4) Речення «Число x збільшили в 5 разів, до результату додали 20, дістали 100» за допомогою рівняння можна записати так:


IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ___________________________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть значенні а, при якому:

а) сума чисел а і 105 дорівнює сумі чисел 112 і 73;

б) різниця чисел 210 і а дорівнює сумі чисел 68 і 42;

в) число 350 дорівнює сумі чисел 2а, а, 110 і 90.

2) Розв’яжіть рівняння:

а) 16 : (х - 4) = 4; б) (х + 16) : 2 = 32; в) (х + 10) ∙ 4 = 64; г) 16 ∙ (3 - x) = 48.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ___________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Укажіть усі значення а, при яких значення виразу (64 - 82) ∙ а дорівнює нулю.

А. а = 1. Б. а = 0 або а = 8. В. а = 10. Г. а — будь-яке число.

2) Які з рівнянь: 1) 43 - х = 18; 2) 5 ∙ х = 125; 3) х + 25 = 25; 4) 150 : х = 25 мають однакові корені?

А. Перше і друге. Б. Друге і четверте. В. Перше і четверте. Г. Друге і третє.

3) На фірмі «Лотос» працює на 30 осіб більше, ніж на фірмі «Троянда». Скільки осіб працює на фірмі «Троянда», якщо на обох фірмах разом працює 120 осіб?

А. 75 осіб. Б. 45 осіб. В. 90 осіб. Г. 30 осіб.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Укажіть усі значення а, при яких значення виразу (36 - 62) ∙ a дорівнює нулю.

А. а — будь-яке число. Б. а = 1. В. а = 10. Г. а = 0 або а = 6.

2) Які з рівнянь: 1) 16 ∙ х = 32 ; 2) 4 ∙ х = 64 ; 3) 256 : х = 16 ; 4) х - 32 = 16 мають однакові корені?

А. Перше і друге. Б. Друге і четверте. В. Перше і четверте. Г. Друге і третє.

3) Для приготування гречаної каші потрібно на 200 г крупи більше, ніж для приготування супу. Скільки грамів крупи потрібно для приготування супу, якщо для приготування обох страв потрібно 300 г крупи?

А. 100 г. Б. 150 г. В. 50 г. Г. 125 г.

Відповіді:

Варіант 1. 1) Г. 2) А. 3) Б.

Варіант 2. 1) А. 2) Г. 3) В.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ____________________________________

2. Додаткове завдання. Сума двох чисел дорівнює 180. Частка від ділення більшого числа на менше дорівнює 5. Знайдіть ці числа.

Відповідь. 150 і 30.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити