Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 35. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3

Варіант 1

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. У якому з наведених випадків записано рівняння?

А. 3 + 5x. Б. 13 - 2 = 11. В. 4х + 5 = 25. Г. 8(10 - 4) = 48.

2. Значення якого з наведених виразів не дорівнює 10, якщо a = 7?

А. а : 7 + 9. Б. 7 + а : 1. В. (а + 13) : 2. Г. 0 : a + 10.

3. Турист ішов пішки 2 год зі швидкістю v км/год і 4 км їхав велосипедом. Складіть формулу для обчислення відстані s, яку подолав турист.

А. s = 2v + 4. Б. s = 2(v + 4). В. s = 2 + 4v. Г. s = 2 : v + 4.

4. Розв’яжіть рівняння 15x + 15 = 225.

А. 15. Б. 1. В. 10. Г. 14.

5. Площа вітальні в 2 рази більша за площу кухні. Знайдіть площу кухні, якщо вона на 10 м2 менша від площі вітальні.

Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через x позначено площу кухні?

А. x + 2 + x = 10. Б. x : 2 + x = 10. В. 2x - x = 10. Г. x - 2 + x = 10.

6. Завдання з математики складається з 4 задач першого рівня і 3 задач другого рівня. Учень на вибір може розв’язати дві задачі: по одній із кожного рівня. Скількома способами він може здійснити свій вибір?

А. 2. Б. 7. В. 6. Г. 12.

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Установіть відповідність між реченням (1-3) і буквеним виразом, що відповідає цьому реченню (А-Г).

1

Сума числа а і частки чисел b і c

А

а : (b+c)

2

Частка числа а і суми чисел b і c

Б

а : b + c

3

Частка суми чисел а і b і числа c

В

а + b : c


Г

(а + b) : c

8. На складі було а кг апельсинів, розкладених у ящики по 30 кг і b кг бананів, розкладених у ящики по 20 кг. Скільки всього ящиків із апельсинами і бананами було на складі? Складіть вираз і обчисліть його значення, якщо а = 300, b = 500.

Високий рівень навчальних досягнень

9. У магазин привезли 540 кг огірків, помідорів і картоплі, причому помідорів було вдвічі більше, ніж огірків, а картоплі стільки, скільки помідорів і огірків разом. Скільки кілограмів овочів кожного виду привезли в магазин?

Варіант 2

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. У якому з наведених випадків записано рівняння?

А. 10х + 4. Б. 7 + 9 = 16. В. 25х - х. Г. 13x + 1 = 14.

2. Значення якого з наведених виразів не дорівнює 5, якщо a = 10?

А. a : 10 + 4. Б. а : 1 - 5. В. (а - 5) : 5. Г. 0 : a + 5.

3. Турист ішов пішки t год зі швидкістю 4 км/год і 2 км їхав велосипедом. Складіть формулу для обчислення відстані s, яку подолав турист.

А. s = 2t + 4. Б. s = t : 4 + 2. В. s = 2(t + 4). Г. s = 4t + 2.

4. Розв’яжіть рівняння 17х + 17 = 289.

А. 17. Б. 16. В. 8. Г. 1.

5. Зараз сестра втричі старша за брата. Скільки років брату, якщо він на 10 років молодший від сестри?

Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено кількість років брата?

А. 3х - х = 10. Б. х + 3 + х = 10. В. 3х + х = 10. Г. х : 3 + х = 10.

6. У підручнику надруковано 3 вірші одного поета і 5 віршів другого поета. Учневі потрібно вивчити на вибір два вірші: по одному кожного поета. Скількома способами він може здійснити свій вибір?

А. 2. Б. 8. В. 15. Г. 20.

Достатній рівень начальних досягнень

7. Установіть відповідність між реченням (1-3) і буквеним виразом, що відповідає цьому реченню (А-Г).

1

Добуток суми чисел а і b і числа c

А

а ∙ (b + c)

2

Добуток числа а і суми чисел b і c

Б

а + b ∙ c

3

Сума числа а і добутку чисел b і c

В

а ∙ b + cГ

(а + b) ∙ c

8. До супермаркету привезли а кг цукру, розфасованого в мішки по 50 кг, і b кг борошна, розфасованого в мішки по 60 кг. Скільки всього мішків із цукром і борошном привезли до супермаркету? Складіть вираз і обчисліть його значення, якщо а = 750, b = 960.

Високий рівень навчальних досягнень

9. На пароплаві було 240 пасажирів, причому чоловіків було втричі менше, ніж жінок, а дітей стільки, скільки чоловіків і жінок разом. Скільки було на пароплаві чоловіків, жінок і дітей окремо?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити