Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 36. ВІДРІЗОК І ЙОГО ДОВЖИНА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття відрізка, довжини відрізка, одиниці вимірювання відрізків, рівних відрізків; сформувати вміння розпізнавати, будувати і вимірювати відрізки;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією, геометричними об'єктами на площині;

✵ уміння вчитися впродовж життя — усвідомлювати цінність нових знань і вмінь;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Уявлення про точку.

2. Поняття відрізка, кінців відрізка.

3. Позначення відрізків.

4. Вимірювання відрізків, одиниці довжини.

5. Означення рівних відрізків.

6. Побудова відрізка заданої довжини.

7. Властивість довжини відрізка.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ___________

2. Додаткові завдання

1) Позначте дві довільні точки A і C. Сполучіть їх відрізком і поділіть цей відрізок навпіл точкою O. Між точками A і O позначте 10 точок. Чи можна на відрізку AO позначити ще 10 точок?

2) Побудуйте відрізок AC завдовжки 10 см. Позначте на ньому точку B так, щоб AB = 3 см. Перевірте, чи виконуються співвідношення:

а) AC < AB + BC; б) AB + BC = AC; в) AB = AC - BC; г) BC > AC - AB.

3) На прямолінійній алеї ростуть клени і берези так, що між сусідніми кленами росте береза. Відстань між будь-якими двома деревами дорівнює 2 м. Знайдіть відстань між п’ятим кленом і шістнадцятою березою.

4) Потрібно накреслити 6 відрізків. Кожний наступний відрізок має бути довшим за попередній на 2 см, а довжина останнього має дорівнювати 17 см. Яка довжина першого відрізка?

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ___________________________

Альтернативні варіанти

2. Графічний диктант

1) а) Позначте в зошиті дві точки P і K ;

б) сполучіть їх відрізком;

в) позначте точку M, яка належить цьому відрізку, і точку N, яка не належить цьому відрізку;

г) запишіть усі відрізки, які при цьому утворилися.

2) а) Побудуйте відрізок AB;

б) позначте на ньому точку D;

в) виміряйте і запишіть довжини всіх відрізків, які утворилися.

3) а) Побудуйте відрізок KL, довжина якого дорівнює 5 см; б) побудуйте відрізок PM, рівний відрізку KL.

4) Побудуйте відрізок AB завдовжки 2 см. Побудуйте відрізок, удвічі довший за відрізок AB, так, щоб:

а) одним із його кінців була точка A, а точка B належала цьому відрізку;

б) одним із його кінців була точка B, а точка A не належала цьому відрізку;

в) точки A і B належали цьому відрізку.

3. Виконання усних вправ

1) Скільки відрізків зображено на рисунку 1?

2) Яким відрізкам, зображеним на рисунку 2, належить точка K?

3) Назвіть усі відрізки, зображені на рисунку 3.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ___________________________

2. Додаткове завдання. Як можуть бути розміщені точки A, D, K, C, N, якщо DN = DC + CN, а DK дорівнює половині AN? Покажіть на рисунку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити