Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 37. ПРОМІНЬ. ПРЯМА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття променя і прямої; сформувати вміння розпізнавати та будувати промені та прямі за допомогою лінійки;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, поповнювати свій словниковий запас;

✵ математична компетентність — оперувати геометричними об'єктами на площині;

✵ спілкування іноземними мовами — спілкуватися іноземною мовою з використанням числівників, математичних понять і найуживаніших термінів;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

1) Побудуйте відрізок завдовжки 4 см і відрізок:

а) у 2 рази довший; б) на 2 см довший; в) на 3 см коротший.

2) Побудуйте відрізок AB завдовжки 3 см і продовжте його на 4 см. Виміряйте довжину утвореного відрізка AC. Перевірте, чи виконується рівність AC = AB + BC.

3) Побудуйте відрізок EK = 9 см. Поділіть його точками N і C на 3 рівні частини. Перевірте, чи дорівнює відрізок EK сумі відрізків EN, NC і CK.

Варіант 2

1) Побудуйте відрізок завдовжки 6 см і відрізок:

а) у 2 рази коротший; б) на 3 см довший; в) на 2 см коротший.

2) Побудуйте відрізок MN завдовжки 5 см і продовжте його на 3 см. Виміряйте довжину утвореного відрізка MK. Перевірте, чи виконується рівність MK = MN + NK.

3) Побудуйте відрізок PF = 12 см. Поділіть його точками M і D на 3 рівні частини. Перевірте, чи дорівнює відрізок PF сумі відрізків PM, MD і DF.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Уявлення про промінь. Початок променя.

2. Позначення променів.

3. Уявлення про пряму.

4. Позначення прямих.

5. Властивість прямої.

6. Уявлення про площину.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником _________________

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1) Скільки променів зображено на рисунку?

А. Три. Б. Чотири. В. Сім. Г. Вісім.

1) Скільки променів зображено на рисунку?

А. Два. Б. Чотири. В. Шість. Г. Вісім.

2) Які з променів, зображених на рисунку, перетинаються?

A. MB і ET. Б. ET і OP. B. OP і CK. Г. CK і ET

2) Які з променів, зображених на рисунку, перетинаються?

A. CD і ET. Б. CD і KM. B. KM і AB. Г. AB і CD

Відповіді

Варіант 1. 1) Б. 2) А.

Варіант 2. 1) В. 2) Г.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _________________________________________

2. Додаткове завдання. Запишіть англійською (чи іншою іноземною) мовою слова: точка, пряма, відрізок, промінь, площина. За потреби скористайтеся словником, перекладачем в Інтернеті або допомогою вчителя іноземної мови. Перекладіть на англійську (чи іншу іноземну) мову задачу і розв’яжіть цю задачу.

Чи можна розмістити на площині три промені так, щоб у результаті їхнього перетину утворилося:

1) 3 відрізки; 2) 4 відрізки; 3) 6 відрізків?

Відповідь. 1) Так; 2) так; 3) так.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити