Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 2 (резервна година). ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В 1-4 КЛАСАХ. ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: повторити означення дій множення і ділення, назви компонентів цих дій, правила знаходження невідомих компонентів; відтворити вміння виконувати множення і ділення чисел;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

✵ математична компетентність — встановлювати відношення між реальними об'єктами навколишньої дійсності; розв'язувати задачі, зокрема практичного змісту;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __________

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

1) Виконайте дії:

а) 54078 + 9136; б) 27135 -18874

а) 65039 + 7254; б) 25367-17756

2) Розв’яжіть рівняння:

а) x + 35 = 74; б) x -19 = 45

а) 44 + x = 82; б) 85 - x = 37

3) Розв’яжіть задачу:

В Одесі сонячних днів буває 290 на рік, а в Києві — на 130 менше. Скільки сонячних днів на рік буває в Києві?

Довжина річки Збруч дорівнює 247 км, а довжина річки Сула на 118 км більша. Чому дорівнює довжина річки Сула?

ІІІ. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

План повторення теми

1. Множення і ділення натуральних чисел.

2. Назви компонентів дії множення.

3. Знаходження невідомого множника.

4. Назви компонентів дії ділення.

5. Знаходження невідомого діленого.

6. Знаходження невідомого дільника.

7. Порядок виконання дій у прикладах.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником

2. Додаткові завдання

1) Якою цифрою закінчується добуток усіх натуральних чисел від 1 до 81?

2) Автомобіль виїхав із села о 10-й год ранку і приїхав у місто о 2-й год того ж дня. Яка відстань від села до міста, якщо за 1 год автомобіль проїжджав 60 км?

3) Пішохід іде зі швидкістю 6 км за годину. Більше чи менше ніж 1 м за секунду проходить пішохід?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником

2. Самостійна робота

Варіант 1

1) Виконайте дії:

а) 45 ∙ 23; б) 105 ∙ 20; в) 744 : 8; г) 532 : 76.

2) Розв’яжіть рівняння:

а) 13 ∙ x = 221; б) x : 11 = 5; в) 64 : x = 16.

3) Першого дня туристи подолали 20 км, а кожного наступного — на 1 км більше, ніж попереднього. Запишіть числа, що виражають відстані, подолані туристами другого, третього, четвертого і п’ятого днів.

Варіант 2

1) Виконайте дії:

а) 36 ∙ 42; б) 201 ∙ 30; в) 534 : 6; г) 632 : 79.

2) Розв’яжіть рівняння:

а) 16 ∙ x = 224; б) x : 12 = 4; в) 65 : x = 13.

3) За першу годину турист пройшов 5 км, а за кожну наступну — на 1 км менше, ніж за попередню. Запишіть числа, що виражають відстані, подолані туристом за другу, третю, четверту і п’яту години.

Відповіді

Варіант 1. 1) а) 1035; б) 2100; в) 93; г) 7. 2) а) 17; б) 55; в) 4. 3) 21, 22, 23, 24.

Варіант 2. 1) а) 1512; б) 6030; в) 89; г) 8. 2) а) 14; б) 48; в) 5. 3) 4, 3, 2, 1.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ________________________________________

2. Додаткове завдання. Уздовж ділянки шосе, довжина якого дорівнює 4 км, прокладають телефонну лінію. Скільки потрібно стовпів, якщо відстань між двома сусідніми стовпами дорівнює 50 м?

Відповідь. 81 стовп.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити