Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 38. КООРДИНАТНИЙ ПРОМІНЬ. ШКАЛА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття координатного променя та шкали; сформувати вміння позначати натуральні числа на координатному промені та знаходити координату точки;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, поповнювати свій словниковий запас;

✵ уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

✵ математична компетентність — усвідомлювати значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ________

2. Математичний диктант

1) Скільки прямих можна провести через дві точки?

2) Одна точка, що належить прямій, ділить 'її на дві частини, які називають...

3) Частиною прямої може бути відрізок або...

4) Проведіть довільну пряму а і позначте на ній точки A і B. Пряму a можна позначити ще так:...

5) Точки A і B ділять пряму а на три частини, однією з яких є..., а дві інші — ...

6) На скільки частин ділять пряму а чотири точки, що належать цій прямій?

7) Накресліть довільну пряму а, позначте на ній точки B, C і M так, щоб точка M була розміщена між точками B і C.

8) На прямій а точками B, C і M позначено такі різні відрізки:...

9) Точка M на прямій BC є початком таких променів:...

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що таке координатний промінь?

2. Початок відліку, одиничний відрізок.

3. Координата точки.

4. Відповідність між натуральним числом і точкою на координатному промені.

5. Порівняння натуральних чисел за допомогою координатного променя.

6. Що таке шкала?

7. Що називають ціною поділки?

8. Приклади приладів зі шкалами:


IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткові завдання

1) Чи можна на промені OX відкласти від точки O послідовно одиничний відрізок сто тисяч разів? Чому?

2) Накресліть координатний промінь і позначте на ньому всі натуральні числа, що більші за 2 і менші від 7.

3) Запишіть точки A (17), Б(24), C (2), D (0), E (4) у порядку зростання їхніх координат.

4) Побудуйте координатний промінь OX з одиничним відрізком завдовжки 1 см. Позначте на ньому точки A (0), B (4), C (7). Знайдіть довжину відрізка BC.

5) Із кожної пари чисел випишіть те, яке на координатному промені розташоване праворуч:

а) 21 і 10; б) 100 і 50; в) 237 і 137; г) 115 і 200; д) 999 і 1001; е) 3025 і 2025.

6) Знайдіть координату точки, що є серединою відрізка AB, якщо:

а) A(3), B(7); б) A(2), B(10); в) A(1), B(13); г) A(0), в(б).

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Яка з точок координатного променя, зображеного на рисунку, має координату 5?

А. A. Б. M. В. P. Г. K.

2) На якому з наведених координатних променів точка K має координату 6?

3) Яка з наведених точок лежить на координатному промені між точками M (1001) і K (1010)?

А. A(1009). Б. B(1000). В. C(1090). Г. D(1100).

Відповіді. 1) Б. 2) В. 3) А.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ____________________________________

2. Додаткове завдання. Яка довжина одиничного відрізка на промені, зображеному на рисунку?

Відповідь. 14 см.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити