Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 39. КУТ ТА ЙОГО ГРАДУСНА МІРА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття кута, вершини і сторін кута; ознайомити з правилами позначення кутів; сформувати поняття розгорнутого кута, одиниці вимірювання кутів; сформувати вміння вимірювати і будувати кути за допомогою транспортира;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, поповнювати свій словниковий запас;

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією, геометричними об'єктами на площині;

✵ соціальна та громадянська компетентності — співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній роботі;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1) Накресліть координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 3 клітинки зошита. Позначте на цьому промені точки

M(2) і N(5)

K(3) і P(6)

2) Накресліть координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 2 см. Позначте на цьому промені точки A, B і знайдіть довжину відрізка AB, якщо

A(1), B(5)

A(2), B(4)

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання графічних вправ

1. Побудуйте промінь OA. Укажіть початок цього променя.

2. Позначте точку M. Побудуйте промінь із початком у точці M. Чи можливо побудувати ще один промінь із початком у точці M? Скільки променів із початком у точці M можна побудувати?

3. Позначте точку A. Проведіть два промені з початком у точці A.

4. Побудуйте прямі AB і CD, що перетинаються в точці O. Скільки променів утворилося? Назвіть кожний із цих променів.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення кута, його сторін і вершини.

2. Позначення кутів.

3. Які кути називають рівними?

4. Означення розгорнутого кута.

5. Що називають градусом?

6. Що означає виміряти кут?

7. Що таке транспортир?

8. Правила вимірювання і побудови кутів за допомогою транспортира.

9. Градусна міра розгорнутого кута.

10. Приклади вимірювання і побудови кутів за допомогою транспортира.


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником __________________________________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Робота в групах

Оберіть, хто з членів групи координуватиме роботу і відповідатиме за її кінцевий результат. Складіть план роботи. Розподіліть, хто який пункт плану виконуватиме. Розв’яжіть задачу. Обговоріть здобуті розв’язки. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Задача

Назвіть усі, крім розгорнутих, кути, зображені на рисунках. Виміряйте величини цих кутів.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Проведіть через одну точку три прямі. Скільки різних кутів при цьому утворилося?

Відповідь. 18 кутів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити