Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 40. ВИДИ КУТІВ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття прямого, гострого і тупого кутів; сформувати вміння класифікувати кути за градусною мірою;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, поповнювати свій словниковий запас;

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією, геометричними об'єктами на площині;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Фронтальна робота

1) Назвіть вершину і сторони кута, зображеного на рисунку.

2) Назвіть вершину і сторони кута: а) CMK; б) CKD; в) MPO.

3) Побудуйте кут, сторонами якого є промені PL і PN. Запишіть усі можливі позначення цього кута.

4) Запишіть усі можливі позначення кута зі сторонами: а) CK і CD; б) MK і MC.

5) Накресліть дві прямі AB і CD, що перетинаються в точці O. Запишіть позначення всіх кутів, що при цьому утворилися.

6) Сформулюйте означення розгорнутого кута. Побудуйте розгорнутий кут COD. Запишіть, чому дорівнює градусна міра цього кута.

7) Побудуйте кут ∠AOB = 100°. Потім побудуйте кути, градусна міра одного з яких на 30° більша за 100°, а другого — на 30° менша від 100°. Позначте ці кути і зробіть відповідні записи.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення прямого кута.

2. Побудова прямого кута за допомогою транспортира і за допомогою косинця.

3. Означення гострого кута.

4. Означення тупого кута.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________

2. Додаткове завдання

Визначте вид кута, градусна міра якого:

1) удвічі більша за градусну міру ∠A = 45°;

2) утричі більша за градусну міру ∠B = 60°;

3) удвічі менша від градусної міри ∠C = 140°;

4) утричі більша від градусної міри ∠D = 50°.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ______________

Альтернативні варіанти

2. Виконання завдань на картках із друкованою основою

Заповніть порожні місця в таблиці.

Геометрична фігура

Графічне зображення

Словесний опис

Розгорнутий кутПрямий кутГострий кутТупий кут3. Графічний диктант

1) Побудуйте:

а) гострий кут MLK; б) прямий кут AOB; в) тупий кут PDN; г) розгорнутий кут FDE. Запишіть градусну міру кожного з цих кутів.

2) Накресліть промінь AB. Побудуйте прямий, гострий та тупий кути зі стороною AB. Позначте ці кути і запишіть градусну міру кожного з них.

3) Побудуйте прямий кут BCM і поділіть його променем CO на дві частини. Запишіть кути, що при цьому утворилися, і їхні види.

4) Побудуйте розгорнутий кут і поділіть його променем на два кути так, щоб один із них був:

а) прямим; б) тупим. Визначте вид другого кута.

5) Побудуйте тупий кут і поділіть його променем на два кути. Які кути можуть при цьому утворитися?

6) Побудуйте промінь OK. Візьміть його за сторону кутів, градусні міри яких дорівнюють 30° і 90°, і побудуйте кути ∠KOA = 30°, ∠KOB = 90°. Визначте вид кута AOB. Скільки розв’язків має задача?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________

2. Додаткове завдання. У морській справі кути вимірюють румбами. 4 румби дорівнюють 45°. Побудуйте кут, градусна міра якого дорівнює 8 румбів. Визначте вид цього кута.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити