Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 41. ТРИКУТНИК ТА ЙОГО ПЕРИМЕТР. ВИДИ ТРИКУТНИКІВ ЗА КУТАМИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття трикутника, периметра трикутника; сформувати вміння знаходити на рисунках та зображати трикутники, знаходити периметр трикутника, класифікувати трикутники за видами їхніх кутів;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, поповнювати свій словниковий запас;

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією, геометричними об'єктами на площині;

✵ соціальна та громадянська компетентності — оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: ______

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Яка градусна міра прямого кута?

А. 180°. Б. 50°. В. 100°. Г. 90°.

2) Визначте вид кута, градусна міра якого дорівнює 89°.

А. Розгорнутий. Б. Тупий. В. Гострий. Г. Прямий.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Яка градусна міра розгорнутого кута?

А. 90°. Б. 100°. В. 180°. Г. 1°.

2) Визначте вид кута, градусна міра якого дорівнює 108°.

А. Розгорнутий. Б. Тупий. В. Прямий. Г. Гострий.

Відповіді

Варіант 1. 1) Г. 2) В.

Варіант 2. 1) В. 2) Б.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що таке трикутник?

2. Сторони, вершини трикутника.

3. Периметр трикутника.

4. Класифікація трикутників за видами їхніх кутів.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ______________

2. Додаткові завдання

1) Назвіть усі трикутники, зображені на рисунку. Визначте вид кожного з цих трикутників.

1) Знайдіть периметр трикутника, сторони якого дорівнюють:

а) 127 см, 1 м, 15 дм; б) 14 дм, 187 см, 2 м.

2) Сторони трикутника дорівнюють а см, b см, c см. Обчисліть його периметр, якщо а = 3, b = а +1, c = b +1.

3) Одна зі сторін трикутника дорівнює 8 см, а сума двох інших сторін на 3 см більша за першу. Знайдіть периметр трикутника.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

1) Одна зі сторін трикутника дорівнює 24 см, друга — у 4 рази коротша від першої, а третя — на 16 см довша за другу. Обчисліть периметр трикутника.

2) Периметр трикутника ABC дорівнює 16 см. AC = 6 см, AB = BC. Знайдіть довжини сторін AB і BC.

3) У трикутнику ABC ∠A = 30°, ∠B = 90°, ∠C = 60°. Визначте вид трикутника ABC.

Варіант 2

1) Одна зі сторін трикутника дорівнює 32 см, друга — у 2 рази коротша від першої, а третя — на 6 см коротша від першої. Обчисліть периметр трикутника.

2) Периметр трикутника ABC дорівнює 24 см. BC = 10 см, AB = AC. Знайдіть довжини сторін AB і AC.

3) У трикутнику ABC ∠A = 35°, ∠B = 85°, ∠C = 60°. Визначте вид трикутника ABC.

Відповіді

Варіант 1. 1) 52 см. 2) 5 см. 3) Прямокутний.

Варіант 2. 1) 74 см. 2) 7 см. 3) Гострокутний.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ____________________________

2. Додаткове завдання. Чи можливо з дроту, довжина якого дорівнює 20 см, виготовити трикутник, одна зі сторін якого дорівнювала б 12 см? Відповідь. Ні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити