Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 42. ПРЯМОКУТНИК. КВАДРАТ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття прямокутника та квадрата; сформувати вміння знаходити на рисунках та зображати прямокутники і квадрати; домогтися засвоєння властивостей сторін прямокутника, формул для обчислення периметрів прямокутника та квадрата;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, поповнювати свій словниковий запас;

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією, геометричними об'єктами на площині; розв'язувати задачі, зокрема практичного змісту;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Один із кутів трикутника дорівнює 90°. Визначте вид трикутника.

А. Гострокутний. Б. Прямокутний. В. Тупокутний. Г. Визначити неможливо.

2) Дві сторони трикутника дорівнюють 8 см і 6 см, а третя — одній із поданих сторін. Якій із наведених величин не може дорівнювати периметр трикутника?

А. 20 см. Б. 22 см. В. 24 см.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Один із кутів трикутника дорівнює 100°. Визначте вид трикутника.

А. Гострокутний. Б. Прямокутний. В. Тупокутний. Г. Визначити неможливо.

2) Дві сторони трикутника дорівнюють 7 см і 5 см, а третя — одній із поданих сторін. Якій із наведених величин не може дорівнювати периметр трикутника?

А. 15 см. Б. 17 см. В. 19 см.

Відповіді:

Варіант 1. 1) Б. 2) В.

Варіант 2. 1) В. 2) А.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Який кут називають прямим?

2. Чому дорівнює градусна міра прямого кута?

3. За допомогою яких креслярських інструментів можна побудувати прямий кут?

4. Відрізки AB і CD рівні. Довжина відрізка AB дорівнює 5 см. Чому дорівнює довжина відрізка CD?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що таке прямокутник? Позначення прямокутника.

2. Сусідні та протилежні сторони прямокутника.

3. Властивості протилежних сторін прямокутника.

4. Що називають периметром прямокутника?

5. Обчислення периметра прямокутника.

6. Що таке квадрат?

7. Обчислення периметра квадрата.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткові завдання

1) Довжина прямокутника дорівнює 125 см, а ширина — 15 дм. Знайдіть периметр прямокутника.

2) Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 11 см і 15 см.

3) Ділянку землі прямокутної форми загородили парканом. Яка довжина паркану, якщо сторони ділянки дорівнюють 750 м і 850 м?

4) Для осушення прямокутної ділянки землі викопали за її периметром канаву. Яка довжина канави, якщо сторони ділянки дорівнюють 1250 м і 750 м?

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Усна фронтальна робота

1) ABCD — прямокутник. Укажіть рівні сторони цього прямокутника.

2) У прямокутнику MNKP MN = 8 см, NK = 10 см. Знайдіть довжини решти сторін прямокутника.

3) Сторони прямокутника дорівнюють 15 см і 16 см. Знайдіть периметр прямокутника.

4) Сторона квадрата дорівнює 5 см. Знайдіть периметр квадрата.

5) Периметр квадрата дорівнює 164 см. Знайдіть довжину сторони квадрата.

6) Периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 6 см і 12 см. Знайдіть сторону квадрата.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Як розрізати на дві частини прямокутник зі сторонами 16 см і 9 см так, щоб із них можна було скласти квадрат?

Указівка. Розріз може бути у вигляді ламаної лінії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити