Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 43. ПЛОЩА ПРЯМОКУТНИКА І КВАДРАТА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння поняття одиниці вимірювання площі; сформувати вміння обчислювати площу прямокутника та площу квадрата;

ключові компетентності:

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією, геометричними об'єктами на площині; розв'язувати задачі, зокрема практичного змісту;

✵ спілкування державною мовою — чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

✵ спілкування іноземними мовами — спілкуватися іноземною мовою з використанням числівників, математичних понять і найуживаніших термінів;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання усних вправ

1) Чи правильно, що:

а) у прямокутнику протилежні сторони рівні;

б) у квадраті всі кути прямі;

в) у прямокутнику всі сторони рівні;

г) у прямокутнику всі кути рівні;

д) у квадраті всі сторони рівні;

е) у прямокутнику всі кути розгорнуті?

2) За якою формулою обчислюють периметр прямокутника зі сторонами m і n?

3) Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює 36 см.

4) Задайте сторони прямокутника так, щоб його периметр дорівнював 20 см.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що таке одиничний квадрат?

2. Що означає виміряти площу фігури?

3. Формула для обчислення площі прямокутника.

4. Формула для обчислення площі квадрата.

5. Залежність між одиницями вимірювання площі.

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ___________

2. Додаткові завдання

1) Довжина прямокутника дорівнює 15 см, а ширина — 1 дм. Знайдіть площу прямокутника.

2) Площа квадрата дорівнює 25 см2. Чому дорівнює його периметр?

3) Периметр квадрата дорівнює 36 см. Чому дорівнює його площа?

4) Прямокутник з довжиною 5 см і шириною 3 см поділили на квадрати зі стороною 1 см. Скільки утворилося квадратів?

5) Знайдіть площі двох прямокутних трикутників, із яких можна скласти прямокутник, довжина якого дорівнює 4 см, а ширина — 2 см.

6) Площу в 1 м2 поділили на однакові квадрати зі стороною 5 см. Скільки квадратів утворилося?

7) Чи можна побудувати квадрат і прямокутник із рівними площами? Відповідь обґрунтуйте.

8) На підлогу кімнати, що має форму квадрата зі стороною 6 м, потрібно покласти квадратну плитку зі стороною 20 см. Скільки штук такої плитки потрібно придбати?

9) Сторона квадрата дорівнює a. Знайдіть сторону квадрата, площа якого в 100 разів більша за площу поданого квадрата.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Знайдіть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 5 см і 13 см.

А. 18 см. Б. 36 см2. В. 65 см. Г. 65 см2.

2) Чому дорівнює сторона квадрата, площа якого дорівнює 64 см2?

А. 16 см. Б. 4 см. В. 8 см. Г. 32 см.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Знайдіть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 6 см і 12 см.

А. 18 см2. Б. 36 см2. В. 72 см2. Г. 72 см.

2) Чому дорівнює сторона квадрата, площа якого дорівнює 36 см2?

А. 18 см. Б. 6 см. В. 9 см. Г. 12 см.

Відповіді:

Варіант 1. 1) Г. 2) В.

Варіант 2. 1) В. 2) Б.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________

2. Додаткове завдання. Запишіть англійською (чи іншою іноземною) мовою слова: кут, трикутник, прямокутник, квадрат. За потреби скористайтеся словником, перекладачем в Інтернеті або допомогою вчителя іноземної мови. Перекладіть на англійську (чи іншу іноземну) мову умову задачі і розв’яжіть цю задачу. Дайте відповідь англійською (чи іншою іноземною) мовою.

Скільки квадратів зі стороною 12 см потрібно для того, щоб скласти прямокутник довжиною 60 см і шириною 24 см?

Відповідь. 10 квадратів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити