Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 44. ПРЯМОКУТНИЙ ПАРАЛЕЛЕПІПЕД. КУБ. ПІРАМІДА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття прямокутного паралелепіпеда та його елементів, куба, піраміди та її елементів; сформувати вміння розпізнавати у просторі та співвідносити з об'єктами довкілля прямокутний паралелепіпед, куб, піраміду;

ключові компетентності:

• спілкування державною мовою — робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах, зокрема в таблицях;

• математична компетентність — оперувати числовою інформацією, геометричними об'єктами в просторі;

• основні компетентності у природничих науках і технологіях — розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв'язати засобами математики;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання завдань на картках із друкованою основою

Заповніть порожні клітинки таблиці, де a, b — сторони прямокутника, P — периметр, S — площа.

a

b

P

S

4 см

9 см

   
 

7 м

 

35 м2

6 дм

 

26 дм

 
 

4 мм

 

16 мм2

10 м

   

60 м2

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади предметів, що дають уявлення про прямокутний паралелепіпед:

____________________________________________________

2. Елементи прямокутного паралелепіпеда: грані, ребра, вершини.

3. Виміри прямокутного паралелепіпеда.

4. Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда.

5. Куб як окремий вид прямокутного паралелепіпеда.

6. Уявлення про піраміду.

7. Види пірамід.

8. Елементи піраміди: вершина, грані ребра, основа.

____________________________________________________

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________

2. Додаткові завдання

1) Чи вистачить шматка дроту довжиною 50 м для того, щоб зробити каркас прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 6 м, 4 м, 3 м?

2) Один із вимірів прямокутного паралелепіпеда дорівнює 4 см, другий у 3 рази більший за перший, а третій у 2 рази менший від другого. Обчисліть площу поверхні паралелепіпеда.

3) Із жерсті зроблений бак без кришки. Він має форму прямокутного паралелепіпеда довжиною 90 см, шириною 50 см і висотою 70 см. Бак потрібно пофарбувати зовні і зсередини. Яку площу потрібно пофарбувати?

4) Акваріум має форму прямокутного паралелепіпеда. Його бічні стінки зроблені зі скла. Визначте площу поверхні скла, якщо довжини акваріума дорівнює 50 см, ширина — 25 см, висота — 30 см.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Скільки граней у прямокутного паралелепіпеда?

А. Три. Б. Шість. В. Вісім. Г. Дванадцять.

2) Площа поверхні куба дорівнює 54 см2. Чому дорівнює площа однієї грані куба?

А. 4 см2. Б. 6 см2. В. 9 см2. Г. 18 см2.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Скільки ребер у прямокутного паралелепіпеда?

А. Три. Б. Шість. В. Вісім. Г. Дванадцять.

2) Площа поверхні куба дорівнює 24 см2. Чому дорівнює площа однієї грані куба?

А. 4 см2. Б. 6 см2. В. 9 см2. Г. 18 см2.

Відповіді

Варіант 1. 1) Б. 2) В.

Варіант 2. 1) Г. 2) А.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _______________________________

2. Додаткове завдання. Із 18 однакових кубиків склали прямокутний паралелепіпед висотою у три кубики. Знайдіть площу поверхні цього паралелепіпеда, якщо площа поверхні одного кубика дорівнює 24 см2. Скільки розв’язків має задача?

Відповідь. 168 см2 або 216 см2.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити