Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 44. ПРЯМОКУТНИЙ ПАРАЛЕЛЕПІПЕД. КУБ. ПІРАМІДА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття прямокутного паралелепіпеда та його елементів, куба, піраміди та її елементів; сформувати вміння розпізнавати у просторі та співвідносити з об'єктами довкілля прямокутний паралелепіпед, куб, піраміду;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах, зокрема в таблицях;

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією, геометричними об'єктами в просторі;

✵ основні компетентності у природничих науках і технологіях — розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв'язати засобами математики;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання завдань на картках із друкованою основою

Заповніть порожні клітинки таблиці, де a, b — сторони прямокутника, P — периметр, S — площа.

a

b

P

S

4 см

9 см
7 м


35 м2

6 дм


26 дм4 мм


16 мм2

10 м60 м2

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади предметів, що дають уявлення про прямокутний паралелепіпед:


2. Елементи прямокутного паралелепіпеда: грані, ребра, вершини.

3. Виміри прямокутного паралелепіпеда.

4. Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда.

5. Куб як окремий вид прямокутного паралелепіпеда.

6. Уявлення про піраміду.

7. Види пірамід.

8. Елементи піраміди: вершина, грані ребра, основа.


IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________

2. Додаткові завдання

1) Чи вистачить шматка дроту довжиною 50 м для того, щоб зробити каркас прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 6 м, 4 м, 3 м?

2) Один із вимірів прямокутного паралелепіпеда дорівнює 4 см, другий у 3 рази більший за перший, а третій у 2 рази менший від другого. Обчисліть площу поверхні паралелепіпеда.

3) Із жерсті зроблений бак без кришки. Він має форму прямокутного паралелепіпеда довжиною 90 см, шириною 50 см і висотою 70 см. Бак потрібно пофарбувати зовні і зсередини. Яку площу потрібно пофарбувати?

4) Акваріум має форму прямокутного паралелепіпеда. Його бічні стінки зроблені зі скла. Визначте площу поверхні скла, якщо довжини акваріума дорівнює 50 см, ширина — 25 см, висота — 30 см.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Скільки граней у прямокутного паралелепіпеда?

А. Три. Б. Шість. В. Вісім. Г. Дванадцять.

2) Площа поверхні куба дорівнює 54 см2. Чому дорівнює площа однієї грані куба?

А. 4 см2. Б. 6 см2. В. 9 см2. Г. 18 см2.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Скільки ребер у прямокутного паралелепіпеда?

А. Три. Б. Шість. В. Вісім. Г. Дванадцять.

2) Площа поверхні куба дорівнює 24 см2. Чому дорівнює площа однієї грані куба?

А. 4 см2. Б. 6 см2. В. 9 см2. Г. 18 см2.

Відповіді

Варіант 1. 1) Б. 2) В.

Варіант 2. 1) Г. 2) А.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _______________________________

2. Додаткове завдання. Із 18 однакових кубиків склали прямокутний паралелепіпед висотою у три кубики. Знайдіть площу поверхні цього паралелепіпеда, якщо площа поверхні одного кубика дорівнює 24 см2. Скільки розв’язків має задача?

Відповідь. 168 см2 або 216 см2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити