Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 45. ОБ'ЄМ ПРЯМОКУТНОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА І КУБА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття одиниці вимірювання об'єму, об'єму прямокутного паралелепіпеда і куба; сформувати вміння виконувати завдання, у яких передбачено обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда;

ключові компетентності:

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією, геометричними об'єктами в просторі;

✵ основні компетентності у природничих науках і технологіях — розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв'язати засобами математики;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Математичний диктант

1) Якою геометричною фігурою є кожна з граней прямокутного паралелепіпеда?

2) Як називають сторони граней прямокутного паралелепіпеда?

3) Скільки у прямокутного паралелепіпеда: а) граней; б) ребер; в) вершин?

4) Як одним словом називають висоту, довжину і ширину прямокутного паралелепіпеда?

5) Запишіть, користуючись рисунком на дошці:

а) грані, яким належить точка C;

б) ребра, що дорівнюють ребру AD;

в) грань, що дорівнює грані DD1C1C;

г) вершини, що не належать грані ABCD;

д) грані, що мають спільне ребро CC1.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Уявлення про об’єм фігури.

2. Властивості об’єму фігури.

3. Що називають одиницею об’єму?

4. Одиниці вимірювання об’ємів.

5. Що означає виміряти об’єм фігури?

6. Об’єм прямокутного паралелепіпеда: V = abc або V = S ∙ H.

7. Об’єм куба.

8. Співвідношення між одиницями вимірювання об’єму.

9. Приклади обчислення об’єму прямокутного паралелепіпеда.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________

2. Додаткові завдання

1) Два виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 15 см і 5 см. Знайдіть площу найбільшої грані паралелепіпеда, якщо його об’єм дорівнює 600 см3.

2) Куб, довжина ребра якого дорівнює 6 см, зафарбували так: три грані в синій колір і три — в червоний. Уявіть, що цей куб розрізали на кубики з довжиною ребра 2 см. Скільки буде кубиків? У скількох кубиків будуть зафарбованими три грані?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

1. Обчисліть об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 3 см, 2 см, 5 см.

1. Обчисліть об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 4 см, 3 см, 2 см.

2. Знайдіть об’єм куба, ребро якого дорівнює 5 см

2. Знайдіть об’єм куба, ребро якого дорівнює 4 см

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _________________________

2. Додаткове завдання. Якої довжини (у кілометрах) вийде лінія, якщо кубічний метр розрізати на кубічні сантиметри і виложити їх щільно в один ряд?

Відповідь. 10 км.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити